Úvodné slovo konferencie patrilo prezidentovi ZAP Alexandrovi Matušekovi: „Priaznivá budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku presahujúca do druhej polovice tohto desaťročia je tvorená prítomnosťou. Preto sme otvorili dialóg s vládou a na základe prijatého uznesenia sme vypracovali súhrn opatrení na podporu priemyslu.“ Prezident ZAP vyzdvihol, že sa podarilo vyriešiť dva pálčivé problémy – povoľovacie konania EIA a čiastočne aj zamestnávanie občanov tretích krajín.

Pohľad na transformáciu priemyslu z pohľadu EÚ prezentoval europoslanec Ivan Štefanec. Ocenil systematickú a dlhodobú spoluprácu medzi poslancami Európskeho parlamentu a ZAP. Príkladom úspešnej súčinnosti je norma Euro 7, ktorú sa podarilo zreálniť a dohodnúť dobrý kompromis.

Podľa bývalého ministra financií Ivana Mikloša musíme posilňovať európsku konkurencieschopnosť, aby sme neboli v nevýhode proti čínskemu a americkému priemyslu. Pripomenul, že Slovensko bez systémových reforiem a konsolidácie verejných financií ohrozuje svoju budúcnosť a ako jediná krajina Európy sa ocitlo v absolútnej pasci stredných príjmov.

Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, považuje za výzvu pre európsky automobilový priemysel čínske automobily, ktoré rýchlo expandujú na medzinárodné trhy a vyznačujú sa pokročilou konektivitou a asistenciou pomocou personalizovanej umelej inteligencie.

Veľký záujem vzbudila panelová diskusia so zástupcami automobiliek, kde spoločne diskutovali Wolfram Kirchert z Volkswagen Slovakia, Roman Kraľovanský z Kia Slovakia, Alexander Matušek za ZAP, Veronika Fečová z Volvo Car Slovakia a Guillermo Mancholas z JLR Slovakia. Zhodli sa na tom, že pre konkurencieschopnosť slovenských závodov v rámci koncernov je potrebná stabilita a spoľahlivosť podnikateľského prostredia a cenová efektivita. Veľmi diskutovanou témou bol predpokladaný podiel elektromobilov v roku 2030. Vzhľadom na rýchly technologický pokrok boli všetci predstavitelia zástupcov automobiliek optimistickí a veria v budúcnosť elektromobility. Pripomenuli však, že výrobcovia áut sa transformujú rýchlejšie, ako pribúda nabíjacia infraštruktúra.

Počas celého dňa bolo niekoľkokrát spomenuté zaostávanie Slovenska, ale aj Európy v oblasti výskumu a vývoja (R&D). Úspešný príbeh investície do vzniku najmodernejšieho vývojového centra predstavil Ján Klimko, vedúci výskumu a vývoja v spoločnosti Schaeffler Kysuce. Ďalšou úspešnou slovenskou spoločnosťou je Hella Slovakia Lighting, ktorá obhájila minuloročnú cenu Zväzu automobilového priemyslu za digitalizáciu v automotive spoločnosti.

Veľkému záujmu sa tešila pred-náška Michaely Hletkovej Ploszekovej, predsedníčky Komisie environmentálnej legislatívy ZAP SR, s názvom Obehové hospodárstvo a pripravovaná legislatíva EÚ s environmentálnymi požiadavkami – ako ich využiť na zlepšenie vášho podnikania. Vysvetlila, že nový akčný plán obehového hospodárstva by mal zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane prírodných zdrojov a dnes produkovaný odpad bude možné využívať v budúcnosti ako vstupný materiál.

Druhý deň konferencie bol zameraný viac na budúcnosť automobilového priemyslu a prednášky akademikov. Etické a právne otázky automatizovaných vozidiel predstavil Zoltán Gyurász z Právnickej fakulty UK, o vplyve najnovšej emisnej legislatívy osobných automobilov EU7 na prax hovoril Martin Hrdlička zo ŠKODA Auto. Na súťaženie vo svete mobility sa zamerala prednáška akademika Michaela G. Jacobidesa z London Business School. Profesor Takahiro Fujimoto z Japonska rozobral Capability-Architecture-Performance prístup v automobilovom priemysle.

Paralelne s prednáškami prebiehalo aj niekoľko workshopov a súčasťou konferencie bol aj neformálny program, ktorý bol príležitosťou na výmenu skúseností a nadviazanie nových kontaktov.

NEWMATEC je v oblasti automobilového priemyslu najvýznamnejšou slovenskou konferenciou s medzinárodnou účasťou. Každoročne priláka viac ako dve stovky účastníkov, predovšetkým zástupcov firiem v sektore automotive a expertov na automobilový priemysel.

Spracované podľa tlačovej správy ZAP SR.

-tog-