Najväčšia konferencia o robotike pre MSP na Slovensku

Nasadzovanie robotizovaných technológií a systémov má na Slovensku už dlhú tradíciu. V minulosti boli tieto systémy výsadou veľkých podnikov najmä z oblasti automobilového či strojárskeho priemyslu. Karta sa však pomaly, ale isto začína obracať. Ceny komponentov, z ktorých sa roboty vyrábajú, klesli za posledných desať rokov natoľko, že mať robot nasadený v prevádzke nie je v dnešnej dobe už nič výnimočné.
Najväčšia konferencia o robotike pre MSP na Slovensku

Nasadenie robotov prináša množstvo výhod aj otáznikov. Aby si výrobné podniky udržali svoju konkurencieschopnosť, musia nasadzovať technológie a zariadenia, ktoré zefektívnia výrobu a v konečnom dôsledku zatraktívnia produkty a služby pre koncových zákazníkov. Cenová dostupnosť robotov a robotizovaných pracovísk prebúdza zo spánku aj malé a stredné podniky. Pre ne sa rozhodli dva etablované odborné časopisy ATP Journal a ai magazine usporiadať 1. ročník konferencie s názvom Robotika vo výrobnej praxi malých a stredných podnikov.

Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana sa v exkluzívnom prostredí Hotela Aphrodite Palace v Rajeckých Tepliciach stretlo 117 odborníkov z priemyselných podnikov, systémových integrátorov, výrobcov a dodávateľov robotických technológií, zástupcov školstva a štátnej správy. Odbornými partnermi podujatia boli Zväz elektrotechnického priemyslu SR a Zväz automobilového priemyslu SR. 

Prezentácia reálnych aplikácií

V rámci veľmi precízne zvoleného programu organizátori podujatia oslovili skúsených odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti robotiky. Štyri vyžiadané prednášky vhodne doplnili vystúpenia partnerov konferencie, ktorí prezentovali konkrétne technológie v kontexte reálnych aplikácií v rôznych oblastiach priemyslu.

Úvod konferencie patril predstaveniu Národného centra robotiky, o. z., ktoré bolo zároveň odborným partnerom podujatia. Jeho predseda F. Duchoň predstavil ciele centra a oblasti, ktorým sa venujú. Podčiarkol aj viaceré zaujímavé úspechy a projekty na komerčnej báze s podnikmi a firmami.

Čo ovplyvňuje kvalitu investície do robotiky?

O tom, čo môže robotika priniesť pre malé a stredné podniky, kedy má vôbec zmysel zamýšľať sa nad jej využitím, aká je návratnosť investícií do tejto oblasti a či znamená nasadenie robotiky do výrobného procesu automaticky aj znižovanie počtu zamestnancov, informoval účastníkov zakladateľ a riaditeľ spoločnosti MTS, spol. s r. o., Juraj Habovštiak. S nadhľadom dlhoročného odborníka prezentoval najmä skúsenosti svojej firmy so zavádzaním robotiky u svojich zákazníkov, vysvetlil efekt ekonomickej výhodnosti, ergonómie a rešpektovania človeka, ak pracovné procesy nie sú pre človeka vykonateľné či znesiteľné. Zamyslel sa aj nad faktormi, ktoré ovplyvňujú kvalitu investície v robotike a túto tému doplnil aj konkrétnym príkladom.

Finacovanie inovačných projektov

Financovanie inovačných projektov so zameraním na robotizáciu v rámci malých a stredných podnikoch bolo predmetom prednášky Juraja Wagnera, experta a analytika pre vedy a výskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s rozdelením štátnych zdrojov určených na financovanie takýchto aktivít, so súvisiacou legislatívou a podmienkami ich získavania.

Návrh a optimalizácia robotického pracoviska

Maroš Mudrák z Matador Automation sa v ďalšej vyžiadanej prednáške zameral na objasnenie problematiky návrhu a optimalizácie robotizovaného pracoviska. Zhrnul vstupné informácií, ktoré treba zohľadniť pri rôznych situáciách – či už ide o nový projekt, robotizáciu existujúceho pracoviska, alebo integráciu do existujúcej robotickej linky. Zameral sa na problematiku konceptu robotizovaného pracoviska z pohľadu prepočtu množstva robotov, vytvorenia tzv. taktovej analýzy. V závere sa venoval požiadavkám na HW a SW, ako aj potrebe simulácie a dizajnu robotizovaných pracovísk.

Výber dodávateľa a analýza nasadenia robotiky

Skúsenosti koncového používateľa prezentoval v záverečnej prednáške podujatia Ján Mokošák zo spoločnosti HERN, s. r. o. Načrtol postup pri analýze vhodnosti nasadzovania a spôsoby financovania robotizovaných pracovísk, postup pri výbere dodávateľa a požiadavky, ktoré vybraný uchádzač musel splniť.

Množstvo robotov a jedna slovenská premiéra

Svoj pohľad a možnosti prezentovali v siedmich prednáškach aj dodávatelia, výrobcovia a systémoví integrátori, medzi ktorých patrili spoločnosti ABB, KUKA, Valk Welding, Stäubli, B + R automatizace, SCHUNK a Universal Robots zastúpená systémovým integrátorom spoločnosťou Stimba, spol. s r. o. Svoje riešenia formou výstavného stolíka prezentovali aj spoločnosti robotec, AutonCont Control, Reca a S.D.A. Medzi exponátmi sprievodnej výstavy bolo možné vidieť priemyselné a kolaboratívne roboty aj roboty SCARA, dokonca v poslednej spomínanej kategórii aj jednu slovenskú premiéru v podobe robota Kawasaki DuAro.

Záver konferencie patril atraktívnej tombole, kde hostiteľ podujatia Hotel Aphordite Palace venoval dve ceny – dvojdňový pobyt pre dve osoby a voľný vstup pre dve osoby do wellness. Organizátori podujatia – ai magazine a ATP Journal venovali tretiemu vylosovanému účastníkovi konferencie štedrý darčekový kôš. 

Podujatie prekročilo očakávania 

Väčšina účastníkov aj partnerov uvítala takéto podujatie, vysoko hodnotila úroveň prednášok aj celkovú organizáciu podujatia. Námetom na zlepšenie by mohol byť výber väčších priestorov na usporiadanie takéhoto typu konferencie, nakoľko záujem zo strany účastníkov a partnerov prekročil všetky očakávania organizátorov. Podrobnejšie informácie a sprievodné foto aj video sa nachádzajú na stránke www.automatizacia.sk/konferencie/robotika.

Ako doplnkový produkt tejto konferencie pripravila redakcia ATP Journalu aj rozsiahlu prehľadovú štúdiu s názvom Praktický sprievodca priemyselnou robotikou (nielen) pre malé a stredné podniky, ktorú všetci účastníci získali v rámci vstupného. Pre ostatných záujemcov je štúdia od 21. júna k dispozícii na stránke www.atpjournal.sk/knowhow, kde možno už teraz nájsť prehľad jej jednotlivých kapitol.