Videogaléria 2017


Integrácia robota do stroja alebo výrobnej linky

16.5.2017

SUZ otvorila ďalšiu konferenčnú sezónu

Koncom marca privítal Hotel Event Kaskády pri Galante účastníkov prvej konferencie Spoločnosti údržby, výroby a montáži podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky (SUZ) v roku 2017. Viac ako 70 účastníkov prišlo načerpať nové informácie a inšpirovať sa poprednými odborníkmi z oblastí údržby, riadenia či bezpečnosti procesov. Gestorom konferencie bola spoločnosť Menert, spol. s r. o. 

05.5.2017

Kompaktný senzor na strojové videnie di-soric CS 50

Nemecká spoločnosť di-soric uviedla na trh aktuálne najmenší kamerový senzor CS 50. Pre mnohé aplikácie, vyžadujúce strojové videnie, je CS 50 ekonomickou alternatívou k zbytočne nákladným a zložitým kamerovým systémom.

08.3.2017

Úzka spolupráca s vysokými školami

30.1.2017