Konferencia, ktorá prezentovala reálne riešenia digitalizácie priemyslu


CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
DRONTEX 2023, Piešťany
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany