Podcast Zmysel pre priemysel #1 - Robotika

V prvej časti podcastu Zmysel pre priemysel sa s mojimi dvoma hosťami, Františkom Duchoňom a Jurajom Kostrošom, venujeme téme kolaboratívnej, spolupracujúcej robotike. Porozprávali sme sa o aktuálnom stave robotiky, o tom, kde kolaboratívne roboty zapadajú do celkového priemyselného prostredia, ale aj o tom, či si nájdu uplatnenie v bežnom živote.

Túto časť, ako aj všetky ďalšie, nájdete prostredníctvom

YouTube | Spotify | Apple Podcast

kde budete mať rýchly prístup k dôležitému obsahu, dostupnému vždy, keď ho potrebujete – doma, pri práci alebo na cestách.Fórum praktickej údržby 2023, Trnava