Podcast Zmysel pre priemysel #5 – Vzdelávací program ING 4.0

Priemysel 4.0 a nové technologické trendy prinášajú revolúciu v oblasti ľudských zdrojov. Podniky na ne potrebujú reagovať, ale chýbajú im pracovníci vybavení potrebnými zručnosťami. Ich nedostatok je dlhodobým problémom, ktorý bude do budúcna narastať.

Partneri EDIH EXPANDI 4.0 a klaster Industry4UM v spolupráci so všetkými tromi technickými univerzitami preto prichádzajú so vzdelávacím programom ING 4.0, ktorý podnikom umožní jednoduchý prístup ku kvalitnému a rýchlemu dovzdelávaniu svojich zamestnancov.

Vzdelávací program ING 4.0 nám v podcaste Zmysel pre priemysel predstavil Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, a jeden z konzorčných partnerov EXPANDI 4.0. a František Duchoň, profesor pôsobiaci na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.