Rok 2010

Rok 2010

AT&P journal 1/2010

Tematické zameranie:

 • Automobilový priemysel a jeho dodávatelia
 • Gumárenský priemysel a priemysel plastov
 • Priemyselné PC

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)
ISSN 1336-233X (on-line verzia)


                  
Fórum praktickej údržby, Trnava

Exkluzívne články