AT&P journal 8/2010

10.5.2010
Priemerné hodnotenie: 0 | Vaše hodnotenie:
AT&P journal 8/2010

Tematické zameranie:

  • Potravinársky a farmaceutický priemysel
  • Riadiace systémy
  • Procesná analýza (analytika)

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)
ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 8/2010 (136 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB, s. r. o.
ANDIS, spol. s r.o.
B+R automatizace, spol. s r. o. – organizačná zložka
LEVEL INSTRUMENTS CZ – LEVEL EXPERT s.r.o.
APPLIFOX a.s.
ControlSystem, s.r.o.
ELVAC SK s.r.o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
K – TEST, s. r. o.
Marpex, s. r. o.
PHOENIX CONTACT s.r.o.
Siemens s.r.o.
SOFOS, s. r. o.
Honeywell s.r.o.
ProCS, s. r. o.
YOKOGAWA REPRESENTATIVE OFFICE
Trifid Automation, s.r.o.
JSP Slovakia s.r.o.
MERTECH spol. s r.o.

Obsah:

Interview
Pri analýze je databáza kráľovnou   |   (367,02 kB)
Aplikácie
Aplikácie riadiacich systémov v potravinárskom priemysle   |   (670,85 kB)
Komplexné váženie a dávkovanie zmesí pomocou riadiaceho systému   |   (162,34 kB)
Zvýšenie výkonu a zníženie nákladov na údržbu pri spracovaní paradajok   |   (337,27 kB)
Riadiaca a regulačná technika
DeltaV – S   |   (577,15 kB)
Inovácie SIMATIC PLC s integrovaným rozhraním Profinet   |   (409,71 kB)
Nové programovateľné automaty MasterLogic PLC   |   (395,28 kB)
Optimalizácia riadenia výroby elektrickej energie a tepla spoločnosti Honeywell   |   (34,24 kB)
HC 900 – správna voľba na efektívnu automatizáciu   |   (97,6 kB)
Komunikácia medzi PC a PLC pri monitorovaní a riadení procesu splynovania uhlia   |   (658,3 kB)
Prevádzkové meracie prístroje
Analýza koncentrácie CO2 v priemysle   |   (447,35 kB)
Zvýšená bezpečnosť v priemyselnom spracovaní odpadov   |   (353,92 kB)
Elektromechanické hladinoměry Nivobob   |   (132,25 kB)
Nová generácia analyzátorov Lasergas III – meranie O2 v procesoch   |   (161,48 kB)
Snímače
Senzorová technika pre potravinársky a farmaceutický priemysel   |   (344,17 kB)
Priemyselná komunikácia
Testovacie nástroje pre PROFIBUS   |   (61,29 kB)
Priemyselný softvér
MES systémy – prehľad trhu za rok 2009   |   (188,01 kB)
Chceli ste vedieť
Analýza odpadových, osobitných a povrchových vôd v súčinnosti s platnou legislatívou z pohľadu výrobných a spracovateľských podnikov   |   (41,42 kB)
Robotika
Štandardná smerová reaktívna navigácia mobilných robotov   |   (408,96 kB)
Ostatné
Fotovoltická elektráreň zvnútra – vizualizačný a monitorovací systém   |   (563,63 kB)
Na bezpečnej strane   |   (142,18 kB)
Problematika rozvrhovania vo výrobnom procese s rôznymi typmi výrobných liniek   |   (519,61 kB)

Krátke správy

Zníženie nákladov na údržbu a rizika odstávky vďaka bezdrôtovému snímaniu výšky hladiny
SIWAREX FTA – mnohostranne využitelný vážiaci modul
Nový programový balík Honeywell Enraf Entis XL na správu nádrží
Embedded PC ARK-1380
Kompaktný MPI/Profibus repeater
Centrála energetických meraní M. E. D.
Jednoduchá automatizácia s integrovaným systémom pre malé riadenia
Infračervené kamery spoločnosti Infrared Cameras Inc.
Fidas24 na meranie uhľovodíkov
Detektor úniku výbušných plynov testo 316-EX do výbušného prostredia
IoLogik W5300 Séria – zber dát cez GPRS sieť
Priemyselný prepínač NS-208
Priestor medzi prevádzkou a vrchnou úrovňou podniku sa zapĺňa
Stretnutie používateľov techniky B&R 2010
Metriky, ktoré majú význam – nová štúdia MESA International
Nový snímač na detekciu vody
Odborná konferencia pre pracovníkov v oblasti MaR


Diskusia k článku

Žiadny príspevok v diskusii. Pridajte svoj názor »