Rok 2020

Rok 2020

ATP Journal 12/2020

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel
Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel
Motory, prevodovky
Ochrana motorov
Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo
Váhové systémy a tenzometria
Snímače otáčok, zrýchlenia, lineárne snímače polohy
Vzdelávanie, nové pracovné pozície
Kariéra 4.0