Systém CentraLine umožňuje komplexní vzdálený přístup k supervizorovi a jednotlivým automatizačním stanicím (regulátorům) prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Prohlížeč umožňuje zadávání dotazů souvisejících s údaji o spotřebě a za předpokladu vhodných oprávnění i programování a úpravu nezbytných matematických operací. Už nejsou potřeba drahé a časově náročné cesty k zákazníkům a prostřednictvím pohodlného vzdáleného přístupu lze v průběhu provozní doby provádět flexibilní úpravy systému. To ­zahrnuje i integraci měřičů spotřeby, které byly do systému shromažďování dat nainstalovány dodatečně.

Archivace naměřených dat a ukazatelů energetické náročnosti

Zjištěné údaje o spotřebě a normalizované ukazatele energetické náročnosti je třeba ukládat, aby bylo možné prokazovat jejich změny v čase. Vzhledem k tomu, že z hlediska spotřeby energie je prvořadým hlediskem dlouhodobost, dochází k ukládání dat zejména na úrovni řídícího pracoviště (grafické centrály), protože počítačové systémy jsou vybaveny výrazně většími úložišti než ­zařízení pro zaznamenávání dat na úrovni automatizace. Nevýhoda spočívá v tom, že v případě vypnutí počítače může dojít ke ztrátě dat. Příkladem mohou být například aktualizace operačního systému. Systém CentraLine AX i v tomto případě míří poněkud jiným směrem a kombinuje výhody trvalé dostupnosti s rozšířeným úložištěm nadřazeného pracoviště. Automatizační stanice (regulátor) slouží jako „průběžná úložiště“ a mohou ukládat údaje o spotřebě po určitou omezenou dobu, po niž je nadřazené pracoviště „offline“. Tento časový interval závisí na objemu dat a může dosahovat až několika týdnů. Je-li nadřazené pracoviště v režimu online, načte údaje z automatizační stanice a uloží je v databázi pro dlouhodobou archivaci. Tento postup zaručuje, že sledování údajů o spotřebě bude zcela bez chyb. Databázi nadřazeného pracoviště lze integrovat do zálohovacích procesů IT dané společnosti a zaručit tak pravidelné ukládání dat.

Celý článok nájdete v PDF verzii iDB Journal 2/2013.