Katedra kybernetiky a umelej inteligencie


Zameraním Katedry kybernetiky a umelej inteligencie je výskum a výuka v oblastiach kybernetiky a automatizácie, umelej inteligencie a hospodárskej informatiky. Katedra garantuje a zabezpečuje študijné programy v uvedených oblastiach pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia.