Technická univerzita v Košiciach


Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Počet článkov: 0
Fakulta výrobných technológií je jedna z 9-tich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, jednej z popredných vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike. Fakulta výrobných...
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Počet článkov: 2
Fakulta BERG (vtedy Banícka fakulta) stála pri zrode Technickej univerzity v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií...
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počet článkov: 1
Vládnym nariadením č. 79/1969 Zb. zo dňa 21. júla 1969 bola zriadená dnešná Fakulta elektrotechniky a informatiky, vtedy ešte pod názvom Elektrotechnická fakulta. V čase jej založenia...
Strojnícka fakulta

Strojnícka fakulta

Počet článkov: 3
V roku 1952 bola jednou z troch zakladajúcich fakúlt Vysokej školy technickej v Košiciach, na základe ktorých dnes stojí Technická univerzita v Košiciach. Počas uplynulých 60 rokov sa...
Fórum kvality 2024, Žilina