Technická univerzita vo Zvolene


Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Počet článkov: 0
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni...
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
DRONTEX 2023, Piešťany