Technická univerzita vo Zvolene


Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Počet článkov: 0
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni...