Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky


Katedra drevárskych strojov a zariadení

Katedra drevárskych strojov a zariadení

Počet článkov: 0
Profil absolventa Všestranne vzdelaný inžinier, ktorý ovláda široký inžiniersko-teoretický základ s hlbokými poznatkami vo vyštudovanom odbore, v ktorom vypracoval diplomovú prácu, nájde...
Katedra informatiky a automatizačnej techniky

Katedra informatiky a automatizačnej techniky

Počet článkov: 0
Pedagogické zameranie Hlavnou úlohou katedry je komplexné zabezpečovanie špecializovanej pedagogickej a vedeckovýskumnej práce v oblasti využívania prostriedkov informatiky, počítačovej...