Zoznam stránok pre Petrochemický priemysel


Prínosy priemyselného internetu vecí v ropnom a plynárenskom priemysle

12.2.2018
Prínosy priemyselného internetu vecí v ropnom a plynárenskom priemysle

Nízke ceny ropy a plynu sú motorom rozsiahlych inovácií rozvoja a výroby v rámci ropného a plynárenského priemyslu. Aktuálny vývoj v oblasti priemyselného internetu vecí (IIoT) uľahčujú zmeny, ktoré môžu viesť k zníženiu jednotkových nákladov na výrobu ropy a nakoniec k vyššej návratnosti využívaného kapitálu. Zásadné technologické zmeny, ktoré už začínajú nachádzať uplatnenie v reálnej praxi, vedú k tomu, že ropný a plynárenský priemysel bude silnejší, štíhlejší a odolnejší.

Zobraziť celý članok

Inteligentnejšie spracovanie ropy a plynu

12.2.2018
Inteligentnejšie spracovanie ropy a plynu

Spracovatelia a výrobcovia z oblasti ropného a plynárenského priemyslu museli v minulosti robiť všetko, čo bolo v ich silách, aby v roku 2016 prekonali obdobie s historicky najnižšími cenami za barel ropy. Aby dokázali v stave vysokej ponuky a nízkeho dopytu na trhu po rope a jej produktoch nájsť zdroje svojich ziskov, boli nútení zásadne minimalizovať náklady na údržbu a opravy. Cenovo dostupným riešením monitorovania zariadení je inštalácia snímačov a posielanie informácií do cloudu – využitie internetu vecí na riešeniu problému, ktorý je to už niekoľko desaťročí.

Zobraziť celý članok

Digitalizácia v prevádzkach petrochemického a plynárenského priemyslu

12.2.2018
Digitalizácia v prevádzkach petrochemického a plynárenského priemyslu

Petrochemický a plynárenský priemysel majú už prvé skúsenosti v oblasti rozsiahlych údajov (big data) či technologických a digitálnych inovácií za sebou. Už koncom minulého storočia spoločnosti z týchto segmentov nasadzovali digitálne technológie s cieľom zlepšiť prehľad o existujúcich zásobách v jednotlivých ložiskách, zvýšiť produkciu a ťažbu, zlepšiť ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov či zvýšiť efektívnosti svojich prevádzok po celom svete. Nasledujúci príspevok prináša prehľad skúseností z digitalizácie procesov a využívania moderných riešení v oblasti plynárenského a petrochemického priemyslu.

Zobraziť celý članok

Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions 1st Edition

09.2.2018
Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions 1st Edition

Predložená publikácia poskytuje čitateľovi sprievodcu po rýchlych zmenách, ktoré sa v prostredí ťažobných polí a celkovo ropného a plynárenského priemyslu dejú z hľadiska nástupu digitalizácie procesov. Tieto zmeny sa týkajú najmä využívania nových snímačov, vrtných súprav, vrátane ventilov používaných vo vnútri vrtov, nástrojov pre analýzu údajov a modelovanie s cieľom vysporiadať sa s množstvom údajov a týkajú sa aj spôsobu, akým odborníci spolupracujú pri tvorbe rozhodnutí. Kniha popisuje novú éru digitálnych technológií a prevádzkových prvkov využívaných v ropnom a plynárenskom priemysle. Čitateľ sa bude môcť oboznámiť aj so zmenami, ktoré sa v oblasti nasadzovania moderných technológií v prevádzkach ropného a plynárenského priemyslu uskutočnili. V prvej časti knihy sa čitateľ oboznámi s úrovňou technológií inštalovaných na samotnom zdroji – ložisku a to id prevádzkových meracích prístrojov až po zber údajov v reálnom čase, za ktorou nasledujú praktické informácie o analýze údajov získavaných v reálnom čase. Dolovanie súvislostí zo zozbieraných údajov má ďalej na starosti umelá inteligencia. Cesta pokračuje cez prepojené technické podnikové prostriedky a to podrobným popisom ako spoločnosti využívajú prepojený model starostlivosti o technické podnikové prostriedky až po ich správu (zásobníky) v rámci DOF obsahu. Objavujú sa teda nové spôsoby modelovania až po zavedenie zmien do praxe, ktoré dokážu cez inteligentnejšiu prevádzku ložísk zabezpečiť optimalizáciu využitia podnikových technických prostriedkov. Knihu v druhej polovici dopĺňa množstvo praktických skúseností zhrnutých do prípadových štúdií. Záver patrí kapitole s názvom Nová generácia digitálnych ropných polí, ktorá sa zameriava na popis využívania nastupujúcich technológií, ako cloudové výpočty, analýza rozsiahlych údajov (big data), či pokroky v rámci nanotechnológií. Kniha môže pomôcť manažérom, technikom, prevádzkovým operátorom a odborníkom na IT pochopiť, ako filtrovať údaje s cieľom vytvoriť užitočné informácie, cielené analýzy a prepojiť pracovné postupy v rámci hodnotového reťazca výroby. Vďaka tomu dokážu podnikové tímy robiť lepšie rozhodnutia s vyššou úspešnosťou a menším rizikom.

Zobraziť celý članok

Prepočítavač ropy a zemného plynu Flow-X od ABB

24.1.2018
Prepočítavač ropy a zemného plynu Flow-X od ABB

Odovzdávanie a preberanie ropy a zemného plynu medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami a rafinériami podlieha prísne určeným pravidlám, ktoré sú definované medzinárodnými normami. Meranie prietoku, distribuovaného objemu, prepočítavanie a následná fakturácia je náročný proces, pričom sa vyžaduje najvyššia presnosť. Špičkové zariadenia, ktoré tento proces riadia a usmerňujú, sa nazývajú prepočítavače alebo flow computre.

Zobraziť celý članok
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Blockchain môže prispieť k riešeniu výziev v energetike

V posledných rokoch len niekoľko technologických inovácií upútalo takú pozornosť ako blockchain. Väčšina pozornosti sa sústredila na...
Anton Gérer

Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak...
Ján Košturiak

„Všetko zlé je na niečo dobré.“

Nikdy by som si nebol myslel, do akej miery dokáže vzniknutá situácia prinútiť človeka konať, a tak dosiahnuť aj nové výhodnejšie riešenia...
Gabriel Zsilinszki
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6
Podujatia na deň 6.11.2019
51. konferencia elektrotechnikov Slovenska, Poprad

06.11.2019 - 07.11.2019

7 8
Podujatia na deň 8.11.2019
BeREADY CONFERENCE 2019, Bratislava

08.11.2019

9 10
11 12
Podujatia na deň 12.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

CEE Automotive Supply Chain 2019, Olomouc

12.11.2019 - 13.11.2019

13
Podujatia na deň 13.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

CEE Automotive Supply Chain 2019, Olomouc

12.11.2019 - 13.11.2019

14
Podujatia na deň 14.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

15
Podujatia na deň 15.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

16 17
18 19
Podujatia na deň 19.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Praha

19.11.2019

20
Podujatia na deň 20.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Ostrava

20.11.2019

OČAKÁVAJME NEOČAKÁVANÉ, Žilina

20.11.2019

21
Podujatia na deň 21.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Trenčín

21.11.2019

22 23 24
25 26
Podujatia na deň 26.11.2019
Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska 2019, Patince

26.11.2019

27 28
Podujatia na deň 28.11.2019
Zimný energetický balíček – ako ďalej…, Bratislava

28.11.2019

29 30  
RSS | iCal