Stabilita systému: Prežije to zemetrasenie?

Pri vzájomne neprepojených systémoch sa vo všeobecnosti celkovej stabilite a výkonu systému venuje menšia pozornosť. Či už prepojené, alebo neprepojené systémy, ani jedny by neprežili silné zemetrasenie, ale všetky súčasti vzájomne prepojeného systému budú kompletne zálohované. Rozdiel medzi týmito dvomi typmi systémov spočíva v prostriedku, ktorý sa zaviedol do procesu. Pozrime sa teraz na to, čo sa zmenilo v režime podpory 24/7 po tom, ako bol MES nasadený.

Podpora od začiatku, holistický prístup

Nasadenie MES v Carlsbergu nás donútilo myslieť na všetky aktivity, ktoré sa tu vykonávali. Softvér musel reflektovať jednak fyzické procesy, jednak vykonávané aktivity, ako plánovanie, údržba a kontrola kvality. MES nás nasmeroval rozmýšľať holistickým spôsobom; museli sme sa pozrieť na celkový proces, všetky jeho kroky a ako sú vzájomne prepojené.

Všetko je prepojené

Keď začíname variť pivo, musíme mať plán aj na nasledujúce kroky: aké filtre ideme používať, aké fermentačné zásobníky sú najvhodnejšie apod. Pri vzájomne neprepojených systémoch to nie je až také nutné a zvyčajne sa tu udomácni prístup krok za krokom. Zamyslime sa aj nad kontrolou kvality, pretože tá musí tiež nasledovať a v Carlsbergu sa nachádza. Až keď sa kontrola kvality ukončí  a potvrdí, môže výrobok postúpiť na nasledujúce stanovište v procese. Teraz sa už všetko deje bezpapierovo – doslova ani jeden kus papiera sa nepoužíva.

Informačné systémy musia byť takisto stabilné; akékoľvek zmeny softvéru v IT alebo riadiacich systémoch musia prejsť komisiou na riadenie zmien. Tým sa vylúčia chyby a udržuje sa stabilita systému. Obdobie bezporuchovej prevádzky procesu a systému nebolo nikdy doteraz lepšie. Operátori, vedúci prevádzok aj plánovači majú lepší prehľad – prístup k informáciám v reálnom čase znamená, že proces rozhodovania sa podstatne zlepšil.

Proces podpory 24/7 máme zavedený takmer od samého začiatku projektu, pričom ide o miestnu aj vzdialenú podporu. Agenti dokážu merať a reportovať výkon systému, poskytovať alarmy a plány preventívnej údržby. Podpora MES vyzerá z mnohých pohľadov veľmi podobne ako podpora IT pre kancelárske systémy, ale je aj zásadne odlišná. V ATS sme poskytli:

 • miestny super používateľ,
 • ATS help desk,
 • ATS IT technické poradenstvo (vzdialené),
 • ATS IT technické poradenstvo (miestne),
 • trvale prebiehajúca preventívna údržba,
 • trvalé zlepšovanie.

V trojdielnom seriály článkov sme chceli ukázať rôznorodý pohľad na MES. Projekt takýchto rozmerov sa predsa len nezaobíde bez problémov. Avšak stále mám pocit, že ATS, Carlsberg a Siemens boli úspešní pri vytváraní tímového ducha sledujúc spoločný cieľ, ktorý napokon viedol k výraznému zlepšeniu prevádzok a postupov výrobcu.

Zlepšenia po nadsadení MES v číslach:

 • 1,5 % zvýšenie predaja,
 • 1,2 % zvýšenie hrubého zisku,
 • 15 % zníženie pomeru prestojov,
 • 0,88 % zníženie odpadkov materiálu plechoviek,
 • 15 % nárast vyťaženia konzervovacej linky.

V skutočnosti je to mimoriadne úspešný príbeh. Najväčšia zásluha patrí celému tímu a spoločnosti Carlsberg za jej víziu a odhodlanie dosiahnuť ju. Výsledok: Carlsberg našiel svätý grál MES – konkurenčnú výhodu!

Zdroj: James, M.: Probably the World’s Best MES System. Citované: 4. 1. 2014. 

Obrázky: © Carlsberg Breweries A/S, 2014
Publikované so súhlasom autora.

Mike James
ATS International B.V.
výkonný riaditeľ
Viceprezident MESA Europe
Prezident MESA International Global Education Committee