Exkluzívne články

Exkluzívne články

Projekčné nástroje EPLAN ušité na mieru stredným a väčším projektom

Spoločnosť DELAUDA je relatívne mladá spoločnosť založená v roku 2017. Pôsobí v oblasti energetiky, strojárstva a hutníckeho priemyslu. Firma začínala s tímom šiestich zamestnancov a k dnešnému dňu zamestnáva vyše 40 kvalifikovaných pracovníkov v štyroch pobočkách v Českej republike. Vedenie spoločnosti sídli v Prahe. Ďalšie pobočky, ktoré sú rozdelené podľa lokalít aj profesijne, nájdeme v Beroune, Svetlé nad Sázavou či Letohrade.

Fórum kvality 2023