Literatúra


Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions, 1st Edition

07.2.2020
Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions, 1st Edition

Uvedená publikácia poskytuje čitateľovi navigáciu v oblasti rýchlych zmien v digitálnych technológiách určených pre petrochemický a plynárenský priemysel v podobe nových senzorov a zariadení nachádzajúcich sa priamo na miestach vrtov, ako sú napríklad podzemné ventily, analytika údajov a modely na riešenie problémov s údajmi, ale aj zmien v spôsobe spolupráce a rozhodovania kompetentných. Kniha predstavuje nový vek digitálnych technológií pre ťažbu a spracovanie ropy a zemného plynu a technologických komponentov a poskytuje prehľad skúseností, ktoré tento priemysel za posledných niekoľko rokov dosiahol.

Modern Data Analytics: Applied AI and Machine Learning for Oil and Gas Industry

07.2.2020
Modern Data Analytics: Applied AI and Machine Learning for Oil and Gas Industry

V súčasnosti sú údaje a informácie všadeprítomné. Údaje z prírodných, technických a sociálnych systémov sa zhromažďujú prostredníctvom rôznych kanálov a zariadení a prichádzajú v rôznych tvaroch a frekvenciách, čo spôsobuje, že je nevyhnutné začať využívať nástroje na ich analýzu. Energetický priemysel všeobecne a najmä jeho odvetvie ťažby a spracovania ropy každý deň zhromažďuje a spracúva obrovské objemy údajov zo simulácií, experimentov a terénu s cieľom optimalizovať prevádzky, vyťažiť vyššiu hodnotu z rôznych zdrojov a znížiť ich dosah na životné prostredie. Analýza údajov je v mnohých technických odvetviach prosperujúcou a rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou a ťažba a spracovanie ropy nie je výnimkou.

Microgrid Planning and Design: A Concise Guide, 1st Edition

17.1.2020
Microgrid Planning and Design: A Concise Guide, 1st Edition

Publikácia ponúka podrobný a dôveryhodný zdroj k téme mikrosietí. Autori – významní odborníci na túto tému – skúmajú, čo treba zohľadniť pri návrhu mikrosietí, zaoberajú sa procesom mapovania návrhov, aby sa prispôsobili dostupným technológiám, a odhaľujú, ako určiť účinnosť konečného riešenia. Táto praktická kniha je kompiláciou výsledkov spoločného výskumu odborníkov na ôsmich rôznych univerzitách za obdobie šiestich rokov.

Conventional and Alternative Power Generation: Thermodynamics, Mitigation and Sustainability 1st Edition

17.1.2020
Conventional and Alternative Power Generation: Thermodynamics, Mitigation and Sustainability 1st Edition

Predložená publikácia presahuje opis tradičných metód výroby energie. Prináša množstvo informácií o najnovších inováciách v oblasti výroby elektrickej energie a o tom, akú úlohu zohrávajú v boji proti globálnemu otepľovaniu a ako naopak prispievajú k zvyšovaniu efektívnosti výroby. Obsahuje silný analytický prístup na podporu teórie elektrární – tých, ktoré používajú konvenčné palivá, aj tých, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie – a zaoberá sa jedinečnými problémami z hľadiska environmentálneho inžinierstva.

Enabling Maintenance as a Service: IIoT, Digitalization (Industrial Internet of Things Book 2), Kindle verzia

17.1.2020
Enabling Maintenance as a Service: IIoT, Digitalization (Industrial Internet of Things Book 2), Kindle verzia

Úspech softvéru ako služby (SaaS) vzbudil záujem dostatočný na to, aby sa táto koncepcia mohla uplatniť aj v iných oblastiach. Údržba ako služba (MaaS) prinesie odvetviu obrovské výhody. Priemyselný internet vecí bude zásadným spôsobom meniť takmer všetky odvetvia priemyslu a bude mimoriadnym prínosom aj pre MaaS.

Security and Privacy Trends in the Industrial Internet of Things (Advanced Sciences and Technologies for Security Applications) 1st ed.

17.1.2020
Security and Privacy Trends in the Industrial Internet of Things (Advanced Sciences and Technologies for Security Applications) 1st ed.

Táto kniha, ktorú napísali vedúci predstavitelia v oblasti ochrany kritických infraštruktúr, poskytuje rozšírený prehľad technologických a prevádzkových výhod spolu s bezpečnostnými problémami a výzvami novej paradigmy internetu vecí v dnešnom priemysle, známej tiež ako priemyselný internet vecí (IIoT).

Smart Agents for the Industry 4.0: Enabling Machine Learning in Industrial Production

12.12.2019
Smart Agents for the Industry 4.0: Enabling Machine Learning in Industrial Production

Autor opisuje realizáciu rámca, ktorý umožňuje autonómne rozhodovanie v procesoch priemyselnej výroby prostredníctvom multiagentových systémov a metamodelovania štandardu OPC UA.

Measurement System of Smart Technology Capability for Industry Fields: Including Manufacturing Fields, Construction Fields, and Logistics Fields in a Smart Technology Capability Perspective

12.12.2019
Measurement System of Smart Technology Capability for Industry Fields: Including Manufacturing Fields, Construction Fields, and Logistics Fields in a Smart Technology Capability Perspective

V rámci 4. priemyselnej revolúcie boli priemyselné odvetvia konfrontované s novým zmeneným technologickým prostredím. Na zlepšenie ich podnikateľského prostredia a výsledkov vo všetkých odvetviach sa dnes začínajú využívať inteligentné technológie.

Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications 5th Edition

12.12.2019
Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications 5th Edition

Piate vydanie je síce primárne určené pre neodborných používateľov alebo študentov so zmeraním na elektrické motory a pohony, ale mnohí vedci a odborníci v odbore oceňujú hodnotu jasného porozumenia základom, ktoré táto publikácia prináša. Prekonáva priepasť medzi špecializovanými učebnicami (príliš analytická pre priemerného používateľa) a príručkami (plná detailov, ale s malým pochopením), čím poskytuje pochopenie toho, ako každý motor a pohonný systém fungujú.

Digital Manufacturing and Assembly Systems in Industry 4.0 (Science, Technology, and Management) 1st Edition

12.12.2019
Digital Manufacturing and Assembly Systems in Industry 4.0 (Science, Technology, and Management) 1st Edition

Výroba, rovnako ako iné priemyselné odvetvia, čelí výzvam, ktoré vyplývajú z agresívnych požiadaviek spotrebiteľov a potreby nákladovo efektívneho spracovania poskytujúceho kvalitu v najrýchlejšom možnom čase. Intenzívna hospodárska súťaž znamená, že držať krok s novým vývojom a aplikáciami v technológii je nevyhnutné, aby spoločnosti mohli uspokojiť požiadavky ziskom a držať sa pred konkurenciou.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Príliš veľa rizika a prekvapení

Mnohé výrobné a spracovateľské spoločnosti stále riešia údržbu svojich zariadení až po vzniku neočakávanej udalosti. No cieľom je predsa čo...
Anton Gérer

Teória obmedzení

Je mi ľúto ľudí, ktorí sa narobia len preto, že si nevedia prácu uľahčiť a správne zorganizovať. Chodia z práce unavení a majú pocit...
Ján Košturiak

Priemysel 4.0 – aktuálny stav a možnosti

V súčasnosti je módne prezentovať rôzne zlepšenia a modernizáciu výrobných prevádzok ako súčasť konceptu Priemysel 4.0. Je to asi súčasťou...
Milan Čuj
NEWMATEC2020
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
RSS | iCal