Nasledovali prezentácie z oblasti merania a regulácie (MENERT, spol. s r. o. – Zabezpečenie kvality kalibrácie meradiel v laboratóriu a HENNLICH, s. r. o. – Médiá pod kontrolou a Meranie a regulácia HENNLICH). Súčasťou programu bola aj prednáška Mgr. Marie Konevalovej zo Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej (duálna akadémia) a zástupcu riaditeľky Ing. Martina Kmeca, ktorý je aj koordinátor pre odborné vzdelávanie a vzťahy so zamestnávateľmi. Účastníkom predstavili svoje vízie ohľadne vzdelávania a výzvy, ktoré by mohli technikov na Slovensku stretnúť, ak sa nebudú starať o mladú generáciu ako potenciálnych budúcich technikov.

V podobnom duchu hovorili aj prof. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU Bratislava, a prof. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan Strojníckej fakulty TU Košice, ktorí doplnili túto problematiku o vzťah životného prostredia a údržby a o transformačné a inovačné trendy vo výskume. Účastníci sa zoznámili aj s témami, ako filtračné technológie (ECOFIL, s. r. o.), digitalizácia údržby (Diago Vibrodiagnostic, s. r. o.), náterové systémy (Stonhard, Sean), regulačné armatúry (Valvea, s. r. o.) či údržba chladiacich zariadení (Jares Therm, s. r. o.).

Gabriel Kožucha, projektový manažér na oddelení Investičné projekty v spoločnosti SLOVNAFT, a. s., prezentoval svoje skúsenosti priamo z praxe týkajúce sa projektu výmeny pece F1 a rekonštrukcie pece F2. Ako sa bude rozvíjať park automobilov po roku 2025? Tejto téme sa venoval doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., predseda Spolku automobilových inžinierov a technikov Slovenska. Záver prednáškovej časti patril Ing. Soni Sopóci (Affida, s. r. o.). Jej slová o delegovaní či zbavovaní sa zodpovednosti pri organizácii práce mnohým účastníkom ukázali nové dimenzie.

Po skončení Konferencie SUZ sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SUZ, na ktorom boli ustanovené nové orgány SUZ, noví viceprezidenti a prezident SUZ, za ktorého bol zvolený Ing. Gabriel Zsilinszki zo spoločnosti Duslo Šaľa, a. s. Bodkou za konferenciou SUZ bola prehliadka novej rozvodne 110/22 kV v obci Mierovo spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., ktorej výstavbu zabezpečila spoločnosť Liv Elektra, a. s.

Hlavným partnerom konferencie SUZ, ktorá sa bude konať 24. – 26. 9. 2024 vo Vyhniach – hotel Sitno bude spoločnosť SIEMENS.

www.suz.sk