Výhercovia mesačnej súťaže

Výhercovia mesačnej súťaže

Vyhodnotenie 09/2022

Do 9. kola súťaže nám prišlo 57 odpovedí. Podmienky uvedené v pravidlách súťaže spĺňalo 57 odpovedí. Z nich sme vylosovali týchto výhercov, ktorým srdečne gratulujeme:

Jozef Lackovič, Bučany;
Peter Blažej, Bratislava;
Juraj Fodor, Lúka