Časopis


Rok 2003

Fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov, Gbeľany