Časopis


Rok 2003

DRONTEX 2023, Piešťany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany