AT&P journal 4/2004

 
AT&P journal 4/2004

Podnikové informačné systémy - pre malé a stredné podniky

Jednoslučkové regulátory

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 4/2004 (136 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB Elektro, s.r.o.
Areko, s. r. o.
AsseFin Creative Communication
AutoCont Control spol. s r. o.
Danfoss, s.r.o.
Elmart, spol. s r.o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
FCC priemyselné systémy s. r. o.
Fenix SK, s.r.o.
HUMUSOFT s.r.o.
IPESOFT spol. s r.o.
Marpex, s. r. o.
NES Nová Dubnica, s. r. o.
Oracle (Slovensko), spol. s r.o.
Pantek (CS) s. r. o.
ProCS, s. r. o.
Q-Products Industrial Computers
SALTEK Slovakia s.r.o.
SAP Slovensko, s.r.o.
SAT Systémy automatizačnej techniky, s.r.o.
Siemens s.r.o.
SOFOS, s. r. o.

Obsah:

Podnikové informačné systémy
Model riadenia logistiky v kolaboratívnych procesoch   |   (300,05 kB)
Trh pre technológiu riadenia podniku? Alebo: Práve teraz je vhodný čas pre IT investície   |   (81,47 kB)
Oracle E-Business Suite Special Edition   |   (94,96 kB)
Jednoduchá aplikácia eCRM v prostredí WWW (1)   |   (64,33 kB)
Informačný systém malej a strednej firmy   |   (60,05 kB)
PLM je vec priemyslu – alebo nie?   |   (52,2 kB)
Priemyselný softvér
Systémy CAE pre elektrotechniku a automatizáciu   |   (166,26 kB)
Od výrobných bilancií až po finančné bilancie   |   (40,31 kB)
Wonderware SuiteVoyager 2.0 Výrobní informace v prostředí internetu/intranetu   |   (161,29 kB)
Citect Industrial Information Management   |   (193,96 kB)
Simulace pohybu vztlakového tělesa NASA HL-20 pomocí systému MATLAB (2)   |   (74,16 kB)
Aplikácie
Celková efektívnosť zariadenia Posúdenie efektívnosti prevádzkovania protitlakovo-odberového turbogenerátora   |   (205,79 kB)
Spojovacia technika
Skúsenosti z nasadenia adaptéra Westermo AD-01 v sieti M-Bus   |   (114,53 kB)
Komponenty pre automatizáciu konektory Phoenix Contact   |   (182,53 kB)
Meracie systémy
Firma Ahlborn opäť prekvapila metrológov novinkami pre rok 2004
Elektrické inštalácie
Postup pri výbere prepäťových ochrán pre systémy MaR   |   (124,91 kB)
Frekvenčné meniče
Schválené bezpečnostné prvky zabudované do frekvenčných meničov VLT® AutomationDrive   |   (194,09 kB)
Podujatia
Siemens odovzdal špecializované laboratórium na FEI STU v Bratislave   |   (96,35 kB)
Spoločnosť IBM Slovensko darovala FEI STU softvér Rational   |   (93,57 kB)
Teória a prax
Strojové učenie ako riadený proces   |   (86,58 kB)
Optimalizácia parametrov výkonového polovodičového meniča pomocou genetického algoritmu (1)
Inžinierske metódy nastavovania parametrov regulátorov (3)   |   (77,96 kB)
Návrh fuzzy regulátora s kompenzáciou dopravného oneskorenia (2)   |   (159,22 kB)
Pozorovatele stavových veličín bezsnímačových servopohonov s asynchrónnym motorom (3)   |   (65,46 kB)
Ostatné
Projektovanie je o odbornosti a objektívnej informovanosti
Projektovanie systémov priemyselnej automatizácie a MaR   |   (162,12 kB)
Inžiniersky systém pre automatizačné úlohy   |   (377,87 kB)
ABB InformIT   |   (217,77 kB)
Univerzálny server pre štandardné aplikácie   |   (77,19 kB)
A čo tak proporcionálne riadiace jednotky?   |   (121,03 kB)
Zálohové systémy pre jednosmerné siete   |   (82,03 kB)
Videoservery VBOX-3200 na zaistenie bezpečnosti budov i objektov a pre bezpečný monitoring procesov   |   (65,32 kB)
Štandardizácia a systémy manažérstva kvality v softvérovom a systémovom inžinierstve (1)
Meranie podielu skladovania a manipulačný faktor I (1)   |   (88,09 kB)
Projektovanie a konfigurovanie meracích a regulačných obvodov výmenníka tepla pre ústredné kúrenie (2)   |   (135,51 kB)
Opotrebenie a technická hodnota tvárniacich strojov (2)

Krátke správy

Distribuovaný riadiaci systém

Ťahací spínač – núdzové vypnutie v prípade nebezpečenstva

SAP získal ďalšie ocenenia

Zdroje napájania Phoenix Contact

Regulátory pre Inline

Novinka – PuriSys CPF201 od Endress+Hauserna meranie pH nízkovodivej vody

Séria SCD s integrovanou monitorovacou funkciou

Aktívna integrovaná prepäťová ochrana

Micro Master UPS 600 VA

Analógové vstupy pre vysoké požiadavky

Siemens odovzdal špecializované laboratórium na FEI STU v Bratislave

Spoločnosť IBM Slovensko darovala FEI STU softvér Rational

Rádiový riadiaci systém poskytuje riadenie na diaľku

Invensys a Microsoft spojili sily pri vývoji inteligentných riešení pre výrobné podniky

Priemyselný ethernet

IKEY predstavuje ultratenkú priemyselnú klávesnicu

Nové priemyselné počítače s dotykovými panelmi od Wonderware

Desktopové šasi pre priemyselný počítač

Priemyselný prietokomer

Polohovací motorFórum praktickej údržby, Trnava