AT&P journal 12/2005

 
AT&P journal 12/2005

Petrochemický, gumárenský a cementárenský priemysel

Coriolisove prietokomery

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 12/2005 (136 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB, s. r. o.
AutoCont Control spol. s r. o.
Axess, spol. s r. o.
Badger Meter Slovakia s.r.o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
Fenix SK, s.r.o.
Honeywell s.r.o.
IPESOFT spol. s r.o.
JUMO Slovensko s. r. o.
K – TEST, s. r. o.
Macro Components, s.r.o.
Marpex, s. r. o.
MITE Košice, s.r.o.
Moeller Electric s. r. o.
POLNA corp., s. r. o.
PPA CONTROLL, a.s.
ProCS, s. r. o.
PW Motors, s.r.o.
Q-Products Industrial Computers
SOS electronic s. r. o.
SAP Slovensko, s.r.o.
SAT Systémy automatizačnej techniky, s.r.o.
Siemens s.r.o.
SOFOS, s. r. o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.

Obsah:

Interview
Automatizácii sa v roku 2005 na Slovensku darilo   |   (102,92 kB)
Aplikácie
Monitorovací systém produktovodu   |   (324,29 kB)
Garantovaná dodávka plynu
Veľ ké pohony sú doménou ABB   |   (51,55 kB)
Systém komplexných výrobných informácií pre V3 v JM Slovakia, a. s., Trnava
Reportáž
Tisíce prevádzkových prístrojov v spoločnosti Fermas, s.r.o.   |   (404,44 kB)
Vizualizačné priemyselné systémy
Minitrend QX a Multitrend SX – Honeywell určuje štandard v priemysle svojimi najnovšími videozapisovačmi   |   (50,13 kB)
Prietokomery
Inovácie prietokomerov Badger Meter pre aplikácie v priemysle a vodnom hospodárstve   |   (133,17 kB)
Hmotnostný prietokomer FCM2000 s Coriolisovým meracím princípom pre všetky aplikácie merania prietoku a hustoty   |   (84,73 kB)
Kalibrácia prietokomerov (1)   |   (166,71 kB)
Coriolis alebo termický prietokomer?   |   (50,5 kB)
Ultrazvukové prietokomery rozširujú okruh priaznivcov   |   (43,06 kB)
Snímače
Meranie výšky hladiny sypkých materiálov – radar verzus vedené mikrovlny (1)   |   (78,81 kB)
Spoľahlivé meranie aj pri nespoľahlivom echu hladiny   |   (112,85 kB)
Optické snímače Q12, QS18, QS30   |   (79,56 kB)
Systémy zberu a prenosu dát
WAVENIS® – bezdrôtová sieť senzorov a akčných členov od firmy Coronis   |   (120 kB)
Regulátory
JUMO dTRON 300   |   (44,92 kB)
Technika pohonov
Vacon – nové dimenzie   |   (183,78 kB)
Elektrické inštalácie
Koordinácia jednotlivých stupňov ochrany pred prepätím (2)   |   (54,07 kB)
Meracie systémy
Testo 845 – meranie teploty s novou IR technológiou   |   (42,33 kB)
Priemyselné komunikačné siete
Přehled operačních systémů reálného času (3)   |   (73,52 kB)
Priemyselný softvér
MODELTOOL 1.0 – toolbox matematických modelov chemickotechnologických procesov   |   (120,95 kB)
Podnikové informačné systémy
Systémy SCM a SRM v podnikovej praxi (4)   |   (40,36 kB)
Podujatia
Veľtrh ELO SYS opätovne lámal rekordy   |   (61,09 kB)
MSV v Brne potvrdil svoju pozíciu medzi veľtržnou elitou
Teória a prax
Využitie fuzzy regulátorov pri kaskádovom riadení chemického reaktora (1)   |   (179,85 kB)
Adaptívne LQ riadenie laboratórneho výmenníka tepla   |   (407,67 kB)
Optimálne riadenie systémov s hybridnou dynamikou   |   (164,11 kB)
Mechatronika
Simulačný model potrubného stroja založeného na zotrvačnom krokovacom princípe   |   (861,92 kB)
Ostatné
Niektoré skúsenosti s riešením operátorských zvyklostí pri aplikácii automatizovaného systému riadenia vo výrobni Polyetylénu v Slovnafte, a. s.   |   (103,9 kB)
Automatizačná technika Moeller   |   (216,8 kB)
Aplikácie priemyselných armatúr – na reguláciu prietoku
Embedded moduly (4)   |   (46,06 kB)
Základní koncepce operačních systémů pracujících v reálném čase (RTOS) (1)   |   (100,61 kB)

Krátke správy

IPESOFT opäť zabodoval v rebríčku Technology Fast 50 CE

Plnokrvný automat s grafickým displejom

Voľne programovateľny sieťový kontrolér

Menič ABB pre aerodynamický tunel Volvo

Kompaktný modul na úpravu signálu

Snímače merania prietoku typu SDI montované do potrubia zo strany od firmy Data Industrial

Kompaktný prevodník tlaku, typ 261

NPort IA Server – priemyselný terminálový server

Trh procesnej automatizácie v priaznivom trende

MOXA VPort 2310 – 1-kanálový TCP/IP video server

PCI-1758U – 128 izolovaných digitálnych kanálov

MOXA SoftDVR™ Pro – šikovné spravovanie kamerového systému

Miniatúrne digitálne kamerové systémy

Odporové teplomery pre procesné aplikácie v Ex-prevedení (ATEX 100a)

Viogate-340

Nový laserový snímač LT7

Kontrakt VACON a Hyundai Heavy Industries Co.

Priemyselný RJ 45 konektor v Cat 6

Kombinácia redundantného priemyselného a panelového PC

Superbyt – miesto, kde bývanie znamená zábavu

Spoločnosť ABB, s.r.o. vybavila univerzitné pracovisko špičkovou technikouFórum praktickej údržby, Trnava