AT&P journal 1/2003

 
AT&P journal 1/2003

ENERGETIKA

Regulátory 1/4 hodinového maxima

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 1/2003 (136 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB Elektro, s.r.o.
ACP AuComp, s.r.o.
AutoCont Control spol. s r. o.
D-Ex Limited spol. s r. o.
DEHN + SÖHNE
Emerson Process Management, spol. s r. o.
Fenix SK, s.r.o.
HUMUSOFT s.r.o.
IPESOFT spol. s r.o.
INCHEBA, a. s.
JUMO Slovensko s. r. o.
Moeller Electric s. r. o.
NES Nová Dubnica, s. r. o.
PPA CONTROLL, a.s.
Q-Products Industrial Computers
R-Cargo, spol. s r.o.
SAT Systémy automatizačnej techniky, s.r.o.
Siemens s.r.o.
TechReg, s.r.o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.
VÚJE Trnava

Obsah:

Aplikácie
Aplikácie PLC SIMATIC v elektrárni EVO Vojany, o. z.   |   (344,15 kB)
Zajistění systémové služby sekundární regulace bloku EDU   |   (278,47 kB)
Informatika a logistika
Využití internetových technologií při monitorování a řízení energetických soustav
Snímače
Meranie tlaku od Endress+Hauser   |   (150,2 kB)
Technické požiadavky na prístroje merania tlaku a výšky hladiny... (2)   |   (47,01 kB)
Vibračné spínače výšky hladiny kvapalín VEGASWING 60... (4)   |   (100,53 kB)
Riadiace systémy
Pokrokové technológie pre optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti energetických zariadení   |   (157,15 kB)
Podnikové informačné systémy
Liberalizácia trhu s elektrinou - nočná mora alebo nová príležitosť pre odberateľa?   |   (258,52 kB)
Elektrické inštalácie
Ochrana priemyselných objektov a elektrických zariadení v nich pred bleskovými prúdmi a prepätím   |   (140,75 kB)
Technika pohonov
MR-C - mikroformát servopohonov Mitsubishi Electric   |   (58,19 kB)
Vizualizačné priemyselné systémy
Zapisovanie je jednoduché
Nové trendy
Návrh PSS s využitím metód adaptívneho riadenia a umelej inteligencie (1)   |   (140,16 kB)
Priemyselný softvér
Matlab 6.5 - Release 13   |   (77,54 kB)
FEMLAB - revoluční simulační nástroj (3)   |   (157,21 kB)
Vizualizačný softvér CitectSCADA v energetike
Podujatia
Wonderware - 8. používate3/4ská konferencia ČR/SR 2002   |   (69,35 kB)
Siemens udelil ceny úspešným študentom a vedeckým pracovníkom
Interview
Východná Európa - trh budúcnosti
Meracie systémy
Panelové prístroje firmy OrbitMerret   |   (62,67 kB)
Priemyselné komunikačné siete
Vstavané systémy s programovo realizovanými perifériami pre zbernicu I2C (2)
Teória a prax
Výpočet hydraulických a tepelných poměrů v rozvodných tepelných sítích...
Analýza regulačných schopností generátorov jadrovej elektrárne...   |   (156,34 kB)
Metody multikriteriální analýzy pro výběr dálkově ovládaných odpínačů v distribučních sítích   |   (122,31 kB)
Návrh robutsných stabilizačných spätných väzieb - PSS...   |   (139,94 kB)
Ostatné
Úvod do kvality elektrickej energie   |   (85,29 kB)
BC 1703 ACP - aplikácia a charakteristiky   |   (184,63 kB)
Bezpečnostná technika od firmy Moeller
JUMO dTRANS O2 01 - zariadenie na meranie rozpusteného kyslíka, dodávané v troch vyhotoveniach   |   (47,61 kB)
Automatizačné riešenia podľa priania zákazníka   |   (392,19 kB)
Smerovanie slovenskej energetiky na otvorené trhy   |   (183,39 kB)
Optimalizácia odberu elektrickej energie (1)   |   (75,34 kB)
HAM-LET je výrobcom komponentov, o ktorých je dobré vedieť   |   (80,63 kB)
Zmena a účinnosť procesov (1)   |   (56,21 kB)
Analýza asynchronního chodu generátorů (1)   |   (100,44 kB)

Krátke správy

SuiteVoyager 2.0 - nová verzia

Združovacie modul na pripojenie snímačov

Embedded - VIA EDEN - low power

Moller - SF6 rozvádzače VN

ADAM-6000 - zber signálov po sieti Ethernet

Modernizácia výberu a správy daní v USA

Prietokomery s ovlálnymi kolesami

Badger Meter, výrobný rad MN

Odolné boxy na zabudovanie prenosných elektrickych zariadeni

Odporové teplomery pre procesné aplikácie v Ex-prevedení (ATEX 100a)

Univerzálny limitný spínač pre kvapaliny

Procesorové karty pre PIAGP socket 370/Socket 470

TPM - nový rad AC/DC meničov TRACO Power

Malé servopohony pre kompaktné aplikácie

MobilPanelTM 100 - ručné PC do priemyselného prostredia

Pripojíme vás k procesu

PIAGP - nový koncept priemyselných počítačov so slotom AGPFórum praktickej údržby, Trnava