AT&P journal 4/2005

 
AT&P journal 4/2005

Priemyselné regulátory

Viacslučkové regulátory

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)

Časopis v PDF:

AT&P journal 4/2005 (136 KB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

ABB Elektro, s.r.o.
Axess, spol. s r. o.
D-Ex Limited spol. s r. o.
Emerson Process Management, spol. s r. o.
HUMUSOFT s.r.o.
IPESOFT spol. s r.o.
K – TEST, s. r. o.
Marpex, s. r. o.
Moeller Electric s. r. o.
POLNA corp., s. r. o.
ProCS, s. r. o.
PW Motors, s.r.o.
Q-Products Industrial Computers
ROTEX ELEKTRO, s.r.o.
RLX COMPONENTS s. r. o.
SAP Slovensko, s.r.o.
SALTEK Slovakia s.r.o.
Siemens s.r.o.
SOFOS, s. r. o.
TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.

Obsah:

Interview
Chýba nám stavovská organizácia   |   (116,75 kB)
Miroslav Kunsch: „Z vlastných skúseností vidíme oblasť MES systémov na Slovensku ako veľmi perspektívnu“   |   (152,31 kB)
Ak niekto nepotrebuje Mercedes, ponúkneme mu luxusnú kolobežku   |   (147,47 kB)
Aplikácie
Aplikácia systému riadenia procesov na hĺbkové odsírovanie nafty v Slovnafte, a. s.   |   (158,5 kB)
Regulácia hladiny v parogenerátoroch jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach   |   (222,37 kB)
Regulátory
Storočná teória riadenia je stále jadrom priemyselných PID regulátorov (1)   |   (96,92 kB)
Prehľad trhu
Priemyselné komunikačné siete
Komunikačné prevodníky Moxa patria medzi najlepšie na trhu   |   (63,61 kB)
Priemyselný softvér
Systém InformIT MES z rodiny IndustrialIT   |   (84,11 kB)
Další krok ke komplexní simulaci fyzikálních jevů   |   (110,48 kB)
Podnikové informačné systémy
Základné funkcie informačného systému malých a stredných firiem   |   (62,3 kB)
Frekvenčné meniče
Frekvenčný menič – súčasť celého systému   |   (426,36 kB)
Vizualizačné priemyselné systémy
Kamerové systémy Banner
Elektrické inštalácie
Plnohodnotná prepäťová ochrana 1. a 2. stupňa na malom priestore   |   (53,53 kB)
Podujatia
Valné zhromaždenie združenia Fieldbus Foundation 2005   |   (32,84 kB)
Nové trendy
MARABU – multiagentový podporný systém pre modelovanie…   |   (194,4 kB)
Robotika
Tridsať rokov svetovej robotiky (11)   |   (328,61 kB)
Informatika a logistika
Dokumentace, kontrola a audit bezpečnosti IS/CT – Jak bezpečnost kontrolovat? (2)   |   (41,73 kB)
Teória a prax
Inžinierske metódy nastavovania parametrov PI regulátora pre systémy MIMO (1)   |   (106,44 kB)
Master-Slave riadenie polohových servopohonov (3)   |   (150,64 kB)
Ostatné
Projektovanie, inžiniering a optimalizácia systémov merania a regulácie   |   (183,09 kB)
Hierarchia a funkcie informačných systémov vo výrobnom podniku   |   (177,78 kB)
Podniky oceňujú najmä zvýšenie efektívnosti a kvality výroby po nasadení systémov kategórie MES   |   (47,42 kB)
CABLOFIL – káblové lávky   |   (134,15 kB)
Kalibračné riešenia na úrovni
Taxonomie a vymezení nevýrobní automatizace (1)   |   (44,5 kB)

Krátke správy

Výkonný softvér FactoryFloor 4.1 od Opto22 so štyrmi komponentmi

Inovovaná rodina nanoregulátorov Pico Series B od Allen-Bredley

Frekvenčný menič – súčasť celého systému

Rastúce požiadavky regulačných nariadení urýchľujú nasadzovanie MES systémov

Connect WAN GSM od Digi vstupnou bránou do mobilnej siete GSM EDGE

Power Measurement prešiel pod krídla Schneider Electric

Vystavujeme v Nitre

Dostupné riešenie pre malé a stredné podniky

EASYSoft 6.10 Basic

Unikátny a jednoduchý vibračný snímač hladiny

Opäť sa začína Werner von Siemens Excellence Award

Výdaje na otvorené HMI zariadenia sa do roku 2008 strojnásobia

Rýchlostné senzory Siemens kontrolujú železničné elektrické vedenieFórum praktickej údržby, Trnava