Aplikácie

Aplikácie

Kolaboratívne roboty - potenciál automatizácie pre nábytkárstvo

Kolaboratívne roboty (koboty) umožňujú výrobcom dosiahnuť najvyššiu kvalitu výrobkov vďaka ich presnosti a minimálnej miere chybovosti. Koboty sú dobrou voľbou pre firmy, kde sa realizujú opakujúce sa procesy alebo kde je sťažené pracovné prostredie. Môžu samostatne skrutkovať alebo vŕtať otvory, presne dávkovať lepidlo, brúsiť, natierať, baliť a paletizovať.

MediaInfo 2021