Odborný garant

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko

e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

 

 

Technical guarantee

prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.

Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

Institute of Control and Industrial Informatics

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic

e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

 

 

Obsah

 

Mobilné roboty

 

Kinematický model kolového, smykem řízeného robota

Šolc František, Tomáš Neužil, Jakub Hrabec, Jaroslav Šembera

 

Návrh mobilného potrubného ministroja

Miroslav Dovica, Michal Gorzás

 

Funkčný model štvornohého robota Youpy

Michal Kelemen, Tatiana Kelemenová, Jaromír Jezný

 

Mobile robots and their subsystems

Ladislav Jurišica, Roman Murár

 

Vývojové prostredie Microsoft Robotics Studio

Martin Štrenger, František Duchoň

 

Riadenie mobilných robotov

 

Průběžná lokalizace a tvorba map pomocí smykem řízeného robotu

Tomáš Neužil, František Burian

 

Evaluation of a factorized ICP based method for 3D mapping and localization

Ondřej Jež

 

Vývoj v riadení robotických systémov – swarm systémy

Radko Biľ, Miroslav Dovica, Peter Kaťuch

 

Embedding Intelligence Into a Mobile Robot

Vitko, A., Jurišica, L., Kľúčik, M., Murár, R., and Duchoň, F.

 

Vizuálne systémy v robotike

 

Information fusion for process control

Ľubomír Petrovič, Ladislav Jurišica

 

Videnie mobilného robota pomocou wifi kamery

Tomáš Ferenczi, Jozef Dorner

 

Spájanie obrazov viacerých kamier pre sledovanie 2D scény

Martin Šimeček, Jozef Dorner

 

Analýza dynamiky vo videu pomocou deskriptorov

Peter Benický, Ladislav Jurišica

 

Riadenie mechatronických systémov

 

N-link inverted pendulum, LQR control, some observations

Martin Grossman, Alexander Gmiterko

 

Sledovanie žiadanej hodnoty polohy v systémoch s premenlivou štruktúrou

Ján Kardoš

 

Riadenie slabo tlmeného polohového systému s elimináciou reziduálnych kmitov a predikciou polohy

Jozef, Štefanka, Peter, Hubinský