Slovenská Technická Univerzita v Bratislave


Strojnícka fakulta

Strojnícka fakulta

Počet článkov: 1
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity je jedna z fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Sídli na Námestí slobody 17 v Bratislave a susedí so Stavebnou fakultou,...
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Počet článkov: 1
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU je jednou z fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vznikla v roku 1940 začatím činnosti Odboru chemickotechnologického...
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počet článkov: 4
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity je jedna zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je to najstaršia technická fakulta na...