Fakulta elektrotechniky a informatiky


Ústav elektrotechniky

Ústav elektrotechniky

Počet článkov: 1
Ústav elektrotechniky FEI STU je jedným zo siedmich ústavov FEI STU v Bratislave, ktoré vznikli po reorganizácii 1. 5. 2011. Ústav elektrotechniky má v súčasnosti 36 zamestnancov a 5...
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Počet článkov: 3
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky vznikol 1.3.2006 spojením Katedry automatizácie a regulácie, Katedry automatizovaných systémov riadenia a Katedry ekonómie a manažmentu. 1.4.2007...
YOKOGAWA