Strojnícka fakulta


Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Počet článkov: 0
Štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky. Pritom sa využívajú metódy počítačovej...
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Počet článkov: 1
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (ÚAMAI) SjF STU v Bratislave ( najskôr ako katedra automatizácia a merania, neskôr katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej...
IPA - USA TOUR 2024