Ústav elektrotechniky


Ústav elektrotechniky FEI STU je jedným zo siedmich ústavov FEI STU v Bratislave, ktoré vznikli po reorganizácii 1. 5. 2011. Ústav elektrotechniky má v súčasnosti 36 zamestnancov a 5 študentov doktorandského štúdia. Tí sú zadelení do štyroch oddelení a jedného útvaru.

Ústav elektrotechniky garantuje študijný program inžinierskeho štúdia:

  • Meracia a informačná technika

a študijné programy doktorandského štúdia:

  • Meracia technika Metrológia (v spolupráci s Ústavom elektrotechniky a fotoniky)
  • Teoretická elektrotechnika

Popritom zabezpečuje výučbu predmetov aj v ostatných študijných programoch, najmä bakalárskeho štúdia.

Smart Metering a Smart Grid. Očakávania a skutočnosť.

Smart Metering a Smart Grid. Očakávania a skutočnosť.

Pojmy Smart Grid, Smart Metering a niektoré ďalšie súvisia s extenzívnym rozvojom energetiky všeobecne a s významným nárastom používania nových typov zdrojov a spotrebičov elektrickej...
IPA - USA TOUR 2024