Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove


Katedra manažmentu výroby

Katedra manažmentu výroby

Počet článkov: 0
Katedra manažmentu výroby je jednou z finálnych katedier Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove. Katedra zabezpečuje výučbu v študijnom programe Riadenie výroby v...
Katedra prevádzky výrobných procesov

Katedra prevádzky výrobných procesov

Počet článkov: 0
KPVP patrí medzi finálne katedry FVT, zabezpečuje bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium. Činnosť KPVP je zameraná na oblasť spoľahlivosti a prevádzky výrobných systémov,...
Katedra výrobných technológií

Katedra výrobných technológií

Počet článkov: 0
Katedra výrobných technológií je jednou z finálnych katedier Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, ktorá pripravuje študentov v rámci...
Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky

Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky

Počet článkov: 0
Katedra matematiky, informatiky a kybernetiky je jednou z teoretických katedier v oblasti prírodovedného základu ako aj aplikačných oblastiach uplatňovania informatiky, programových...
NEWMATEC 2024, Tále
Fórum kvality 2024, Žilina