...

Celý článok nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

 

doc.Ing. Jozef Futó, PhD.
jozef.futo@tuke.sk

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Letná 9, 042 00 Košice, t.č. 055/6025174

Ing. Vladena Baranová

SNP 809/83, 07501 Trebišov