Katedra elektrotechniky a mechatroniky


Vplyv nelinearít cykloidnej prevodovky na presnosť polohovania

Vplyv nelinearít cykloidnej prevodovky na presnosť polohovania

Moderné stroje na výrobu presných zariadení, polohovanie robotov a manipulátorov a pod. vyžadujú použitie kvalitných pohonných systémov vyznačujúcich sa nielen vysokou dynamikou, ale aj...