Pre neustále sa zvyšujúce nároky na presnosť riadenia polohy či pohybu materiálu vo výrobnom procese sa sprísňujú aj podmienky na modernizáciu technológií, ako sú rýchlejšie a výkonnejšie výpočtové riadiace procesory, presnejšie optické senzory polohy, kvalitnejšie pohony a presnejšie prevodovky, ktoré reagujú na všetky aspekty pohybu. Trendom vývoja v poslednom čase sú kompaktné servopohony (aktuátory), ktoré zlučujú motor, prevodovku, prípadne aj výkonový menič s riadením do jedného celku. V dôsledku vysokých nárokov na presné polohovanie zariadení, či už robotov, manipulátorov alebo obrábacích strojov, boli vyvinuté presné prevodovky (reduktory).

Pochopenie princípu konštrukcie jednotlivých typov reduktorov a ich parazitných vlastností tvorí jednu zo základných častí analýzy servopohonu s nadväznosťou na potrebu kompenzovania týchto vlastností, ktorých cieľom je zvýšenie presnosti riadenia polohy. Keďže je konštrukcia pomalobežných servomotorov s dostatočne veľkým momentom a malými rozmermi technicky veľmi náročná, voľba presného reduktora s vysokým prevodom a nízkymi hodnotami parazitných nelinearít sa stáva štandardom pri výrobe priemyselných robotov. Vplyvom nelineárneho správania prevodovky v pohonných systémoch robotov prípadná uhlová chyba polohy ramena robota výrazne ovplyvňuje presnosť polohovania, a preto treba venovať zvýšenú pozornosť vlastnostiam prevodovky a jej kompenzácii.

1. Cykloidná prevodovka

Cykloidná prevodovka je jednou z dvoch foriem precíznych prevodoviek, analyzovaná v tejto práci. V rôznych odborných literatúrach je iba málo informácií o tomto druhu precíznych prevodoviek. Opis vzájomného pôsobenia síl vnútri prevodového mechanizmu je v [1].

...

Ing. Matúš Hric
matus.hric@tuke.sk  

doc. Ing. František Ďurovský, PhD.
frantisek.durovsky@tuke.sk     

doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.
viliam.fedak@tuke.sk

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky

Celý článok nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.