Katedra manažmentu výroby


Katedra manažmentu výroby je jednou z finálnych katedier Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove. Katedra zabezpečuje výučbu v študijnom programe Riadenie výroby v bakalárskom a inžinierskom štúdiu.