Katedra prevádzky výrobných procesov


KPVP patrí medzi finálne katedry FVT, zabezpečuje bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium. Činnosť KPVP je zameraná na oblasť spoľahlivosti a prevádzky výrobných systémov, diagnostiky ich prevádzkových stavov, modelovanie a optimalizáciu technologických procesov, projektovania strojov a výrobných systémov, reguláciu tepelných procesov vo výrobných systémoch s aplikáciou na progresívne výrobné technológie, technológiu odlievania kovov a vstrekovania plastov.