Katedra výrobných technológií


Katedra výrobných technológií je jednou z finálnych katedier Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, ktorá pripravuje študentov v rámci študijného odboru Výrobné inžinierstvo so zameraním na výrobné technológie a počítačovú podporu výrobných technológií. Prví absolventi ukončili štúdium na katedre v roku 1997.

Vedecko-výskumná práca katedry je orientovaná na:

  • riešenie vybraných úloh v oblasti výrobných technológií a počítačovej podpory výrobných technológii,
  • teoretické a experimentálne práce v oblasti teórie a praxe trieskového obrábania,
  • projektovanie a počítačovú simuláciu výrobných systémov,
  • virtuálne projektovanie v technikách počítačovej podpory navrhovania výrobných systémov.
IPA - USA TOUR 2024