Katedra energetickej techniky


Katedra energetickej techniky vznikla 1.9.1992. Na katedre sa zabezpečuje výučba predmetov v 3.ročníku inžinierskeho štúdia a odborných predmetov v akreditovanom študijnom programe Energetické stroje a zariadenia v 2. a 3. stupni štúdia.