Katedra výrobnej techniky a robotiky


Akademický senát SjF TU na svojom zasadnutí dňa 31.októbra 2001 schválil návrh dekana fakulty na zlúčenie Katedry robotiky a Katedry výrobnej techniky, v rámci realizácie programu reštrukturalizácie SjF TU, do novej KATEDRY VÝROBNEJ TECHNIKY A ROBOTIKY (KVTaR) v rámci Ústavu konštrukcie strojov a zariadení SjF TU. Novozaložená KVTaR SjF TU pri svojom vzniku preberá históriu katedier z ktorých vznikla, t. j. históriu Katedry výrobnej techniky (KVT) a históriu Katedry robotiky (KR).