Nové trendy

Nové trendy

Jadrové bloky SMR s odberom tepla pre sústavy SZT (1)

Na Slovensku bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti v rámci projektu Phoenix financovaného vládou USA, ktorá skúma potenciál malých modulárnych reaktorov (z angl. Small Modular Reactor, SMR) s orientačným časovým plánom výstavby do roku 2035. Projekt Phoenix bol oznámený osobitným splnomocnencom prezidenta USA pre klímu Johnom Kerry na klimatickej konferencii COP22 v roku 2022 [1] a jeho cieľom je podporovať energetickú bezpečnosť a ciele v oblasti klímy vytvorením ciest na premenu uhoľných elektrární na elektrárne SMR pri zachovaní miestnych pracovných miest prostredníctvom rekvalifikácie pracovnej sily. Prvými príjemcami oznámenými v septembri minulého roku 2023 boli Česko, Poľsko a Slovensko, začiatkom februára 2024 sa pridalo Slovinsko.

IPA - USA TOUR 2024