Nové trendy

Nové trendy

Vývoj CNC smeruje k integrácii s CAM a využívaniu inteligencie

Tak ako všetky odvetvia, aj strojársky priemysel prechádza zmenami. Množstvo objednávok a nedostatok kvalifikovaného personálu v kombinácii s geopolitickými krízami ovplyvňujú nielen dodávateľské a hodnotové reťazce, ale majú potenciál z dlhodobého hľadiska negatívne zmeniť celé odvetvie. Globálne pôsobiace spoločnosti v čoraz väčšej miere presúvajú vzdialené prevádzky späť do svojej krajiny. Okrem prispôsobenia procesov budú potrebné aj automatizačné a digitalizačné koncepty pripravené na budúcnosť, s ktorými sa firmy dokážu vyrovnať s nedostatkom kvalifikovaného personálu a starnúcou pracovnou silou a zároveň hospodárne fungovať.

CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
DRONTEX 2023, Piešťany
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany

Exkluzívne články

Inteligentné sieťové prepojenie v automatizácii

Murrelektronik Slovakia s.r.o.

Základ komplexnej bezpečnostnej stratégie

Phoenix Contact, s.r.o.

EPLAN vstupuje do technologického partnerstva s firmou Dassault Systèmes

EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.