Nové trendy


Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV (2)

02.8.2012
Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV (2)

V prvej časti seriálu boli opísané riešenia poruchových stavov vo vzdušných aj káblových vedeniach a tiež vlastnosti a funkcie inteligentného, diaľkovo ovládaného odpínača. V druhej časti uvedieme informácie týkajúce sa diaľkovo ovládanej distribučnej TS a bližšie opíšeme aj problematiku experimentálnych meraní zemných spojení a reálne poruchy a rozbor poruchových záznamov.

Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV (1)

20.7.2012
Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV (1)

Článok sa zaoberá novou koncepciou lokalizácie porúch vo vzdušných a v káblových sieťach distribučného rozvodu 22 kV prevádzkovaného spoločnosťou ZSE Distribúcia, a. s. V minulosti bolo vyhľadávanie porúch zdĺhavou a náročnou úlohou, nakoľko elektrické ochrany určili len postihnutý vývod z rozvodne 22 kV. Presnejšie určenie miesta poruchy sa následne vykonávalo manipuláciami v teréne a skúšobným zapínaním vedenia do poruchy. Súčasný rozvoj elektronických zariadení a výrazný pokles ich cien umožňuje širokoplošné nasadenie jednoduchých digitálnych meracích prístrojov vybavených funkciou elektrických ochrán. Pri dostatočnej hustote osadenia týchto prístrojov pozdĺž jednotlivých vedení v sieti možno okamžite po vzniku poruchy určiť relatívne presne miesto poruchy a v krátkom čase zabezpečiť obnovenie dodávky elektrickej energie.

Koncepcie inovácií výrobných systémov: agilná a inteligentná výroba

11.5.2012
Koncepcie inovácií výrobných systémov: agilná a inteligentná výroba

Výrobné systémy s prelomovými inováciami, ktoré sú v štádiu výskumu a vývoja, sa v odbornej literatúre a v prezentovaných projektoch označujú rôznymi pojmami továreň budúcnosti (Factory of Future, FOF), inteligentná výroba (Intelligent Manufacturing, IM), agilná výroba (Agile Manufacturing), trvalo udržateľná výroba (Sustainable Manufacturing), dýchajúca továreň (Breathing Factory), excelentná výroba (Excellent Production), učiaca sa organizácia (Learning Organization) a mnohými ďalšími.

Trendy vývoja v priemyselnej robotike

11.5.2012
Trendy vývoja v priemyselnej robotike

Doteraz sa priemyselné roboty nasadzovali do menej náročných pracovných prostredí na vykonávanie „iba“ manipulačných operácií, pričom na seba preberali synchronizáciu činností jednotlivých zariadení. Teraz prechádzajú významným inovačným procesom, ktorého podstatná časť je sústredená na zvyšovanie ich inteligencie a multifunkčnosti.

Fabriky budúcnosti spoja špičkovú technológiu s aktuálnymi požiadavkami trhu

02.12.2011

Na základe aktuálnej analýzy poradenskej a konzultačnej spoločnosti Frost & Sullivan má európsky trh pre procesnú riadiacu techniku a segment PLC narásť podľa optimistických odhadov do roka 2017 na 8,9 miliardy amerických dolárov.

Revolúcia v priemyselnej automatizácii – webová technológia AJAX

02.12.2011
Revolúcia v priemyselnej automatizácii – webová technológia AJAX

Mnohé aplikácie z oblasti priemyselnej automatizácie sú postavené na zákaznícky vyvinutých alebo štandardne predávaných softvérových produktoch nainštalovaných v jednotlivých počítačoch. Tie umožňujú vzájomné prepojenie a komunikáciu medzi operátorom a zariadeniami v prevádzke. Aj keď mnohé z týchto softvérových produktov plnia to, čo sa od nich očakáva, takmer všetky majú určité, v niektorých prípadoch aj vážne obmedzenia. Aby mohol byť operátor s aplikáciou v kontakte, musí sedieť za svojím počítačom.

Čisté spínanie – vákuová technológia a pevná izolácia

13.7.2011
Čisté spínanie – vákuová technológia a pevná izolácia

V posledných rokoch sa do popredia záujmu spoločnosti dostáva čoraz viac otázka ochrany životného prostredia. Čoraz znepokojujúcejšie správy o skleníkovom efekte a zmene klimatických podmienok v nás vyvolávajú pocit ohrozenia života na Zemi. Je načase, aby každý z nás prevzal za tento vývoj zodpovednosť.

Bezpečnostná certifikácia pohonov zvyšuje súčasne bezpečnosť zamestnancov i produktivitu

06.5.2011
Bezpečnostná certifikácia pohonov zvyšuje súčasne bezpečnosť zamestnancov i produktivitu

Keď ide o ochranu života a zdravia zamestnancov, nesmú spoločnosti robiť kompromisy. Skutočnosť, že ku kompromisom napriek tomu dochádza, možno pripočítať trom faktorom: pred pracovníkmi stojí voľba medzi dôrazom na bezpečnosť a dôrazom na efektivitu práce so strojom. Vedenie spoločnosti čelí ešte väčšiemu konfliktu záujmov. Spoločnosť musí na jednej strane chrániť svojich kvalifikovaných pracovníkov a kapitálové investície, na strane druhej však musí zaistiť maximálnu produktivitu. Navyše neexistuje niečo ako dokonalé technické riešenie alebo možnosť okamžitého zastavenia pohyblivej časti stroja.

Účinné riadenie motora pre zariadenia HVAC

03.3.2011
Účinné riadenie motora pre zariadenia HVAC Zariadenia, ako ohrievače, ventilátory či klimatizácia, znamenajú pre ich výrobcov príležitosť odlíšiť svoje produkty prostredníctvom vyššieho výkonu, lepšej energetickej účinnosti a nižšej cene.

Vízie v robotike do roku 2020 a neskôr

18.2.2011
EUROP je skratka anglického spojenia European Robotics Technology Platform. Ide o platformu, ktorej cieľom je posilnenie európskej konkurencieschopnosti v oblasti výskumu a vývoja robotov na globálnych trhoch, ako aj zlepšenie kvality života obyvateľov európskych krajín. EUROP bol založený v roku 2004, keď sa vedúce spoločnosti v oblasti robotiky zhodli na potrebe spoločného postupu v rámci európskej robotiky. To viedlo v roku 2005 k vytvoreniu EUROP ako európskej technologickej platformy.
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Rozdávajme radosť

Obloha pokrytá sivými mrakmi a do daždivého počasia nebolo hodno ani psa vyhnať. Taký bol koniec novembra, keď som písal tieto riadky. Vo...
Anton Gérer

Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?

Pomerne často sa na Slovensku, ale aj v zahraničí stretávam s prípadmi, keď cena služby alebo materiálu rozhoduje. Napriek tomu, že všetci...
Gabriel Zsilinszki

Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak...
Ján Košturiak
NEWMATEC2020
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Január 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
Podujatia na deň 18.1.2020
Ples Zväzu elektrotechnického priemyslu SR

18.1.2020, 19:00

19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Podujatia na deň 31.1.2020
Kybernetická bezpečnosť priemyselného podniku, Bratislava

31.1.2020, 09:00

 
RSS | iCal