Nové trendy


Továrne budúcnosti (19)

19.9.2018
Továrne budúcnosti (19)

Ako by mali vyzerať továrne budúcnosti? Aké technológie budú kľúčové pre výrobné podniky a čo by mali priniesť? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď Európska komisia, ktorá v spolupráci s EFFRA (European Factories of the Future Research Association) vydala vyše stotridsaťstranový prehľad očakávaných zmien, ktoré výrobný sektor čaká v nasledujúcich rokoch. V tomto seriáli sa pozrieme na to najdôležitejšie z uvedeného dokumentu a predstavíme aj niektoré projekty, ktoré sa už stali realitou.

Chytré zariadenia v priemysle (9)

18.9.2018

Smart/Intelligent edge – sieťové charakteristiky a aplikačné domény v IoT

18.9.2018
Smart/Intelligent edge – sieťové charakteristiky a aplikačné domény v IoT

Internet vecí (IoT) je paradigma založená na prepojení veľkého počtu heterogénnych koncových zariadení s cieľom monitorovať okolité prostredie a umožniť digitálnym službám interakciu s fyzickým svetom. IoT za posledné desaťročie rapídne pokročil a vďaka ponúkaným benefitom našiel uplatnenie v širokom spektre oblastí použitia. Výrazná diverzita v aplikačnom využití poukazuje na popularitu a aktuálnosť témy, avšak zároveň prináša aj viaceré výzvy, ktoré musia byť adresované, aby sa zaručila dlhodobá udržateľnosť IoT. Táto časť zo série Smart/Intelligent edge [1], [2] sa zaoberá problematikou charakteristiky sieťovej prevádzky v IoT, ktorej pochopenie je kľúčové pre navrhovanie efektívnych riešení.

Metodológia na testovanie nábehu výrobných liniek (1)

17.9.2018

Výrobná linka je definovaná ako množina integrovaného vybavenia a ľudských zdrojov, ktorej funkciou je vykonávanie jednej alebo viacerých výrobných a/alebo montážnych operácií na materiáli, dielcoch alebo skupine dielcov. Medzi integrované vybavenie patria výrobné stroje a nástroje, systémy na manipuláciu s materiálom, polohovacie zariadenia a počítačové systémy. Ľudské zdroje sú potrebné počas celej pracovnej doby alebo periodicky na udržiavanie systému v chode. Všetky činnosti integrovaného vybavenia a ľudských zdrojov možno odsimulovať vo virtuálnom prostredí. Absolútne kľúčovou súčasťou týchto simulácií je analýza charakteristík výrobných liniek a ich optimalizácia. Tým dochádza k výraznému šetreniu času nábehu linky v reálnej prevádzke, pretože sa odstránia bežné chyby (napr. rozmiestnenie častí linky či programátorské chyby). V konečnom dôsledku tak dochádza aj k ekonomickej úspore približne na úrovni 20 až 30 %. Digitálny model umožňuje spúšťať rôzne experimenty a scenáre bez narušenia existujúceho výrobného systému, čím je umožnená funkcionalita optimalizácie jestvujúcich riešení.

Továrne budúcnosti (18)

14.8.2018
Továrne budúcnosti (18)

Ako by mali vyzerať továrne budúcnosti? Aké technológie budú kľúčové pre výrobné podniky a čo by mali priniesť? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď Európska komisia, ktorá v spolupráci s EFFRA (European Factories of the Future Research Association) vydala vyše stotridsaťstranový prehľad očakávaných zmien, ktoré výrobný sektor čaká v nasledujúcich rokoch. V tomto seriáli sa pozrieme na to najdôležitejšie z uvedeného dokumentu a predstavíme aj niektoré projekty, ktoré sa už stali realitou.

Simulácia robotov v praxi

14.8.2018
Simulácia robotov v praxi

Simulácia robotizovaných liniek už dnes nie je len o overení dostupnosti a preverení, či sa robot „zmestí“ do procesu. Technológie sú ďaleko pred nami, ale málo sa o nich vraví, pretože je málo spoločností nielen na Slovensku, ktoré majú reálne skúsenosti s touto technológiou a sledujú vývoj v tejto sfére.

Smart/Intelligent Edge – informačný model a analýza dát

14.8.2018
Smart/Intelligent Edge – informačný model a analýza dát

V dnešnej dobe IoT (Internet of Things) nastáva nový trend, ktorý sa snaží o presun požadovaných funkcionalít vrátane inteligentných z cloudových dátových centier na hranu (okraj – edge) internetovej siete. To by malo pomôcť optimálne využívať výpočtové zdroje, šetriť množstvom prenášaných dát a cloudovými prostriedkami vzhľadom na celkový cieľ konvergentného OT/IT riešenia. Čo sa však skrýva pod pojmami smart/intelligent edge? Systematická terminológia ešte nie je ustálená, je v dynamickom vývine. V tomto článku si rozoberieme najčastejšiu funkcionalitu realizovanú na hrane siete, a to proces tvorby informačného modelu a jeho využitie cez „klasickú“ smart/inteligentnú analýzu dát a ich vizualizáciu. Vzhľadom na aktuálny stav technológií možno smart/inteligentné výpočty implementovať aj do najspodnejších vrstiev IoT riešení, zariadení či iných systémov na hrane siete.

Chytré zariadenia v priemysle (8)

14.8.2018

Továrne budúcnosti (17)

10.7.2018
Továrne budúcnosti (17)

Ako by mali vyzerať továrne budúcnosti? Aké technológie budú kľúčové pre výrobné podniky a čo by mali priniesť? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď Európska komisia, ktorá v spolupráci s EFFRA (European Factories of the Future Research Association) vydala vyše stotridsaťstranový prehľad očakávaných zmien, ktoré výrobný sektor čaká v nasledujúcich rokoch. V tomto seriáli sa pozrieme na to najdôležitejšie z uvedeného dokumentu a predstavíme aj niektoré projekty, ktoré sa už stali realitou.

Chytré zariadenia v priemysle (7)

10.7.2018
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Blockchain môže prispieť k riešeniu výziev v energetike

V posledných rokoch len niekoľko technologických inovácií upútalo takú pozornosť ako blockchain. Väčšina pozornosti sa sústredila na...
Anton Gérer

Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak...
Ján Košturiak

„Všetko zlé je na niečo dobré.“

Nikdy by som si nebol myslel, do akej miery dokáže vzniknutá situácia prinútiť človeka konať, a tak dosiahnuť aj nové výhodnejšie riešenia...
Gabriel Zsilinszki
AKYTEC
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6
Podujatia na deň 6.11.2019
51. konferencia elektrotechnikov Slovenska, Poprad

06.11.2019 - 07.11.2019

7 8
Podujatia na deň 8.11.2019
BeREADY CONFERENCE 2019, Bratislava

08.11.2019

9 10
11 12
Podujatia na deň 12.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

CEE Automotive Supply Chain 2019, Olomouc

12.11.2019 - 13.11.2019

13
Podujatia na deň 13.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

CEE Automotive Supply Chain 2019, Olomouc

12.11.2019 - 13.11.2019

14
Podujatia na deň 14.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

15
Podujatia na deň 15.11.2019
productronica 2019, Mníchov

12.11.2019 - 15.11.2019

16 17
18 19
Podujatia na deň 19.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Praha

19.11.2019

20
Podujatia na deň 20.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Ostrava

20.11.2019

OČAKÁVAJME NEOČAKÁVANÉ, Žilina

20.11.2019

21
Podujatia na deň 21.11.2019
EPLAN Efficiency days 2019, Trenčín

21.11.2019

22 23 24
25 26
Podujatia na deň 26.11.2019
Stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska 2019, Patince

26.11.2019

27 28
Podujatia na deň 28.11.2019
Zimný energetický balíček – ako ďalej…, Bratislava

28.11.2019

29 30  
RSS | iCal