Nové trendy


OPC UA TSN – nové riešenie priemyselnej komunikácie (1)

20.2.2019

Na trhu priemyselnej komunikácie dominujú systémy priemyselných zberníc založené na ethernete. Hoci sa na ne kladú podobné požiadavky a majú podobné trhové segmenty, ich implementácia a ekosystémy sa značne líšia. Väčšina z nich má zodpovedajúcu zastrešujúcu organizáciu, ktorú riadi a financuje jeden veľký hráč na trhu, ktorý zároveň riadi vývoj danej technológie. Zainteresované strany v hodnotovom reťazci nie sú vo svojich rozhodnutiach pre konkrétne technológie zvyčajne dobre zosúladené. Výsledkom je, že koncoví zákazníci a výrobcovia zariadení čelia mnohým technológiám, ktoré treba vyrábať, prevádzkovať, diagnostikovať, udržiavať a skladovať. Zatiaľ čo dostupnosť produktov a služieb je vo veľkej miere uspokojivá, zaoberanie sa viacerými riešeniami prináša vysoké náklady a obmedzuje možnosti internetu vecí (IoT).

Možnosti IoT v petrochemickom a plynárenskom priemysle

15.2.2019
Možnosti IoT v petrochemickom a plynárenskom priemysle

Podnikanie v oblasti ťažby a prepravy ropy a zemného plynu je plné výziev. Na udržanie konkurencieschopnosti sa spoločnosti v tomto odvetví musia neustále usilovať o výrobu ropy a rafinovaných výrobkov pri čoraz nižších nákladoch. Trvale sa snažia o zvýšenie a rozšírenie hodnoty svojich existujúcich aktív a zároveň hľadajú nové ložiská ropy a zemného plynu. Normy v oblasti životného prostredia sú čoraz prísnejšie, vyžadujú transparentnosť v prevádzkach a prísnejšie riadenie výroby a distribúcie.

Zosúladenie architektúry a vzájomná spolupráca (2)

15.2.2019
Zosúladenie architektúry a vzájomná spolupráca (2)

Internet priniesol vek všadeprítomnej prepojiteľnosti a bezproblémovú výmenu informácií, meniac spôsob, akým žijeme, pracujeme, vyrábame a spotrebúvame. Teraz ale prináša revolúciu aj v priemysle prostredníctvom priemyselného internetu vecí (IIoT). Vysokorýchlostné siete, otvorené architektúry a inteligentné infraštruktúry, ktoré navzájom komunikujú, vytvárajú technologické inovácie rýchlosťou nevídanou od prvej priemyselnej revolúcie.

Smart/Intelligent edge – umelá inteligencia v inteligentnom priestore a všadeprítomnej robotike

15.2.2019

V predošlej časti série Smart/Intelligent edge [1] sme analyzovali možné spôsoby využitia prostriedkov umelej inteligencie (UI) a uviedli sme si možnosť ich použitia pri návrhu dynamických sieťových architektúr. V tejto časti si rozoberieme problematiku tzv. inteligentného priestoru (IP), čiže jeho vlastnosti a úlohy, ktoré sa v ňom vykonávajú, najmä vzhľadom na využitie UI. S IP veľmi úzko súvisí aj problematika mobilnej robotiky, ktorá môže výhodne profitovať z možnosti prístupu k senzorickým dátam a extrahovaným znalostiam pri riešení konkrétnych úloh pre robotov, ako je napr. lokalizácia, navigácia, ale aj zložitejšie úlohy ako podpora rozhodovania a kooperácia medzi viacerými robotmi. Práve prepojenie IP a robotika ústia do konceptu tzv. všadeprítomnej robotiky.

Umelá inteligencia a jej prínosy pre zabudované systémy

15.2.2019
Umelá inteligencia a jej prínosy pre zabudované systémy

Umelá inteligencia (UI) sa dnes považuje za technológiu mimoriadne dôležitú pre rozvoj internetu vecí a kybernetických systémov, ako sú roboty a autonómne vozidlá.

Priemyselný ethernet prekonal priemyselné prevádzkové zbernice

24.1.2019
Priemyselný ethernet prekonal priemyselné prevádzkové zbernice

Priemyselný ethernet prekonal v počte novo inštalovaných uzlov v priemyselnej automatizácii tradičné priemyselné prevádzkové zbernice. To je hlavné zistenie štúdie firmy HMS Industrial Network, každoročne skúmajúcej trh v oblasti priemyselných komunikačných sietí.

Nekontrolovaný rozmach cloudu je pre podniky najväčším bezpečnostným rizikom

24.1.2019
Nekontrolovaný rozmach cloudu je pre podniky najväčším bezpečnostným rizikom

V prieskume, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 250 vedúcich pracovníkov z oblasti IT bezpečnosti, spoločnosť Kaspersky Lab zistila, že pre viac ako polovicu (58 %) vedúcich pracovníkov v oblasti IT je nekontrolovaný rozmach cloudu najväčším bezpečnostným rizikom.

Smart/Intelligent edge – umelá inteligencia v dynamických sieťových architektúrach

24.1.2019
Smart/Intelligent edge – umelá inteligencia v dynamických sieťových architektúrach

Vďaka čoraz väčšiemu množstvu zariadení zapojených do siete možno vyvíjať veľmi rozsiahle sieťové aplikácie, ktoré však generujú obrovské množstvo dát a ktoré nebude možné úplne spracovať konvenčnými prístupmi. Sila prostriedkov umelej inteligencie (UI) vo významnej miere spočíva v ich heuristickom princípe, keď využívajú niektorú zo zákonitostí živej prírody. Celý rad úspešných aplikácií UI overil opodstatnenosť tohto prístupu. Využitie UI v tejto oblasti je ešte v začiatkoch, preto táto časť série Smart/Intelligent edge analyzuje možné spôsoby využitia UI, konkrétne pri návrhu dynamických sieťových architektúr, ktoré možno využiť okrem iného aj v aplikáciách internetu vecí (IoT).

Zosúladenie architektúry a vzájomná spolupráca (1)

24.1.2019
Zosúladenie architektúry a vzájomná spolupráca (1)

Internet priniesol vek všadeprítomnej prepojiteľnosti a bezproblémovú výmenu informácií, meniac spôsob, akým žijeme, pracujeme, vyrábame a spotrebúvame. Teraz ale prináša revolúciu aj v priemysle prostredníctvom priemyselného internetu vecí (IIoT). Vysokorýchlostné siete, otvorené architektúry a inteligentné infraštruktúry, ktoré navzájom komunikujú, vytvárajú technologické inovácie rýchlosťou nevídanou od prvej priemyselnej revolúcie.

Chytré zariadenia v priemysle (12)

21.12.2018
Chytré zariadenia v priemysle (12)

V doterajších jedenástich článkoch série sme spracovali všetky dôležité tematické oblasti, do ktorých prenikajú SMART technológie, a postupne sme mapovali ich súčasnosť, budúcnosť a potenciál ich využitia v praxi. V tomto článku chceme zastrešiť celú sériu zdôraznením potreby realizácie výskumu, ako aj kontinuálneho vzdelávania študentov informatických a elektrotechnických odborov na vysokých školách v tejto perspektívnej oblasti. Zároveň predstavíme laboratórium Innogy SMART Innovation Lab na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, jeho súčasný stav, perspektívy a očakávania do budúcnosti.

<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE

Celosvetový prechod na obnoviteľné zdroje energie je nielen trendom očakávaným, ale aj nevyhnutným. Očakávaným z toho dôvodu, že...
Radoslav Štompf

IIoT môže pomôcť vodným elektrárňam pri riešení aktuálnych výziev

Tento rok sa na svete postaví menej zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov (OZE) ako v minulom roku. Vyplýva to...
Anton Gérer

Dáta – základ riadenia a zlepšovania

V istom slovenskom filme odznela veta „nemáš chlopa, nemáš pravdy“, teraz by som to s ohľadom na tému zlepšovania riadenia firiem pozmenil...
Milan Čuj

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
RSS | iCal

Videá

No video
No video