Videogaléria 2017


Konferencia, ktorá prezentovala reálne riešenia digitalizácie priemyslu

20.11.2017

Konferencia SUZ, september 2017

Hotel ATRIUM, Nový Smokovec, 26. - 28. 9. 2017. Gestor konferencie: STROJCHEM, a.s.

06.10.2017

EPLAN Data Portal

26.7.2017

OBO Workshop 2017, Pezinok

Protipožiarne systémy, Systémy ochrany pred tranzientnými javmi a bleskami.

14.7.2017

MSV a ELO SYS 2017, Nitra

03.7.2017