Ústav riadenia a priemyselnej informatiky


Ústav riadenia a priemyselnej informatiky vznikol 1.3.2006 spojením Katedry automatizácie a regulácie, Katedry automatizovaných systémov riadenia a Katedry ekonómie a manažmentu. 1.4.2007 bolo Oddelenie ekonómie a manažmentu od ústavu odčlenené do samostatnej katedry a dnes je súčasťou Ústavu manažmentu STU.

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky je odborným garantom akreditovaných študijných programov Priemyselná informatika (Bc. štúdium), Kybernetika, Robotika, Aplikovaná informatika - doména Informačné technológie v riadení, Aplikovaná mechatronika (Ing. štúdium), Automatizácia a riadenie, Kybernetika (PhD. štúdium).

Ústav zabezpečuje výučbu predmetov a školenie diplomantov aj pre ďalšie študijné programy FEI - Aplikovaná informatika, Automobilová elektronika a i. Vedeckovýskumná činnosť ústavu je orientovaná najmä na oblasti automatizácie a riadenia, priemyselnej informatiky, kybernetiky, robotiky a mechatroniky.

Optimálny návrh parametrov regulátora polohového servopohonu s lineárnym motorom s PM pomocou genetických algoritmov

Jedna z najaktuálnejších tém v oblasti číslicového riadenia je ­riadenie lineárnych motorov s permanentnými magnetmi (LMPM) v oblasti aplikácií, ktoré vyžadujú vysokú rýchlosť a vysokú...
Jubileum profesora Ladislava Jurišicu

Jubileum profesora Ladislava Jurišicu

19. mája 2012 sa v plnej tvorivej aktivite dožil významného životného jubilea 70 rokov profesor FEI STU a významný slovenský vedec a pedagóg prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD., zakladajúci...
Po dramatickom finále striebro pre STU na Freescale Cup

Po dramatickom finále striebro pre STU na Freescale Cup

Študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získali v Prahe v napínavom finálovom súboji striebornú medailu. Študenti Andrej Bendžo a Marek...
YOKOGAWA