V aplikáciách, kde rotačné synchrónne servomotory nespĺňajú požiadavky na rýchlosť a zrýchlenie, možno použiť LMPM, ktoré sa vyznačujú nasledujúcimi regulačnými charakteristikami:

 • vysoká pojazdná rýchlosť až do 20 ms,
 • extrémna dynamika,
 • vysoká presnosť polohovania (1 mm),
 • rovnomerný pohyb,
 • opakovateľnosť pohybu (1 mm),
 • vysoká pracovná sila motora až 20 700N,
 • úspora mechanických opotrebovateľných dielov, ako sú spojka, remene a guľôčkové skrutky.

Lineárne motory majú široké spektrum použitia, ale najčastejšie sa využívajú:

 • vo vysokorýchlostných obrábacích strojoch, frézkach, brúskach, rezacích strojoch,
 • v manipulačných systémoch,
 • v baliacich strojoch,
 • v meracích a skúšobných systémoch, (mikro a nano technológie)
 • v presných automatoch atď.

Svetoznáma spoločnosť vo výrobe obrábacích centier MAZAK ­používa lineárne motory napríklad vo svojich laserových rezačkách na pohon osí X, Y a Z. V rezačke typu F3-660L dokážu tieto motory vyvinúť rýchlosť až do 208 mmin., čo je jeden z kľúčových faktorov pre masovú výrobu komponentov do automobilového priemyslu [5].

...

Celý článok nájdete v Dokumentoch na stiahnutie v Pdf.

 

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
milan.zalman@stuba.sk

Ing. Tatiana Radičová
tatiana.radicova@stuba.sk

Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky