Literatúra


Conventional and Alternative Power Generation: Thermodynamics, Mitigation and Sustainability 1st Edition

17.1.2020
Conventional and Alternative Power Generation: Thermodynamics, Mitigation and Sustainability 1st Edition

Predložená publikácia presahuje opis tradičných metód výroby energie. Prináša množstvo informácií o najnovších inováciách v oblasti výroby elektrickej energie a o tom, akú úlohu zohrávajú v boji proti globálnemu otepľovaniu a ako naopak prispievajú k zvyšovaniu efektívnosti výroby. Obsahuje silný analytický prístup na podporu teórie elektrární – tých, ktoré používajú konvenčné palivá, aj tých, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie – a zaoberá sa jedinečnými problémami z hľadiska environmentálneho inžinierstva.

Enabling Maintenance as a Service: IIoT, Digitalization (Industrial Internet of Things Book 2), Kindle verzia

17.1.2020
Enabling Maintenance as a Service: IIoT, Digitalization (Industrial Internet of Things Book 2), Kindle verzia

Úspech softvéru ako služby (SaaS) vzbudil záujem dostatočný na to, aby sa táto koncepcia mohla uplatniť aj v iných oblastiach. Údržba ako služba (MaaS) prinesie odvetviu obrovské výhody. Priemyselný internet vecí bude zásadným spôsobom meniť takmer všetky odvetvia priemyslu a bude mimoriadnym prínosom aj pre MaaS.

Security and Privacy Trends in the Industrial Internet of Things (Advanced Sciences and Technologies for Security Applications) 1st ed.

17.1.2020
Security and Privacy Trends in the Industrial Internet of Things (Advanced Sciences and Technologies for Security Applications) 1st ed.

Táto kniha, ktorú napísali vedúci predstavitelia v oblasti ochrany kritických infraštruktúr, poskytuje rozšírený prehľad technologických a prevádzkových výhod spolu s bezpečnostnými problémami a výzvami novej paradigmy internetu vecí v dnešnom priemysle, známej tiež ako priemyselný internet vecí (IIoT).

Smart Agents for the Industry 4.0: Enabling Machine Learning in Industrial Production

12.12.2019
Smart Agents for the Industry 4.0: Enabling Machine Learning in Industrial Production

Autor opisuje realizáciu rámca, ktorý umožňuje autonómne rozhodovanie v procesoch priemyselnej výroby prostredníctvom multiagentových systémov a metamodelovania štandardu OPC UA.

Measurement System of Smart Technology Capability for Industry Fields: Including Manufacturing Fields, Construction Fields, and Logistics Fields in a Smart Technology Capability Perspective

12.12.2019
Measurement System of Smart Technology Capability for Industry Fields: Including Manufacturing Fields, Construction Fields, and Logistics Fields in a Smart Technology Capability Perspective

V rámci 4. priemyselnej revolúcie boli priemyselné odvetvia konfrontované s novým zmeneným technologickým prostredím. Na zlepšenie ich podnikateľského prostredia a výsledkov vo všetkých odvetviach sa dnes začínajú využívať inteligentné technológie.

Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications 5th Edition

12.12.2019
Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications 5th Edition

Piate vydanie je síce primárne určené pre neodborných používateľov alebo študentov so zmeraním na elektrické motory a pohony, ale mnohí vedci a odborníci v odbore oceňujú hodnotu jasného porozumenia základom, ktoré táto publikácia prináša. Prekonáva priepasť medzi špecializovanými učebnicami (príliš analytická pre priemerného používateľa) a príručkami (plná detailov, ale s malým pochopením), čím poskytuje pochopenie toho, ako každý motor a pohonný systém fungujú.

Digital Manufacturing and Assembly Systems in Industry 4.0 (Science, Technology, and Management) 1st Edition

12.12.2019
Digital Manufacturing and Assembly Systems in Industry 4.0 (Science, Technology, and Management) 1st Edition

Výroba, rovnako ako iné priemyselné odvetvia, čelí výzvam, ktoré vyplývajú z agresívnych požiadaviek spotrebiteľov a potreby nákladovo efektívneho spracovania poskytujúceho kvalitu v najrýchlejšom možnom čase. Intenzívna hospodárska súťaž znamená, že držať krok s novým vývojom a aplikáciami v technológii je nevyhnutné, aby spoločnosti mohli uspokojiť požiadavky ziskom a držať sa pred konkurenciou.

Manufacturing Operations Management

20.11.2019
Manufacturing Operations Management

Hlavným cieľom tejto knihy je predstaviť základné teórie a nástroje riadenia výroby (výrobných prevádzok) študentom strojárstva, odborníkom v dodávateľskom reťazci a vedúcim výroby, ktorí začínajú svoju kariéru vo výrobnej firme.

Fluid Mechanics of Control Valves: How Valves Control Your Process

20.11.2019
Fluid Mechanics of Control Valves:  How Valves Control Your Process

Najnovšia publikácia týkajúca sa akčných členov predstavuje teoretické a praktické informácie ľahkým konverzačným štýlom, vďaka čomu je vynikajúcou pomôckou pre skúsených prevádzkových technikov aj pre študentov, ktorí sú nováčikmi v tejto oblasti.

Situation Management for Process Control: Situation Awareness and Decision Making for Operators in Industrial Control Rooms and Operation Centers

20.11.2019
Situation Management for Process Control: Situation Awareness and Decision Making for Operators in Industrial Control Rooms and Operation Centers

Prevádzkoví operátori musia byť schopní monitorovať to, za čo sú zodpovední, musia rozumieť predloženým informáciám a plánovať a aktualizovať potrebné zmeny. Aby to mohli úspešne dosiahnuť, musia mať potrebné nástroje na zvládanie rôznych situácií. Táto kniha poskytuje široký a komplexný prístup k vývoju pracovného riešenia s cieľom zvládať rôzne situácie vrátane komplexného pohľadu na riadenie dispečingu a pochopenia jeho prevádzky. Diskutuje o technológiách a nástrojoch, ako aj o účinných metodikách s ohľadom na bezpečnejšiu a produktívnejšiu prevádzku dispečingu (miestností riadenia), ktoré vedú k zlepšeniu priemyselnej výroby.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Rozdávajme radosť

Obloha pokrytá sivými mrakmi a do daždivého počasia nebolo hodno ani psa vyhnať. Taký bol koniec novembra, keď som písal tieto riadky. Vo...
Anton Gérer

Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?

Pomerne často sa na Slovensku, ale aj v zahraničí stretávam s prípadmi, keď cena služby alebo materiálu rozhoduje. Napriek tomu, že všetci...
Gabriel Zsilinszki

Operatíva a stratégia

Operatíva nás zamestnáva každý deň, stratégia nás orientuje na budúce ciele. V operatíve riešime naliehavé veci, v stratégií dôležité. Tlak...
Ján Košturiak
NEWMATEC2020
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
RSS | iCal