Rozhovory

Rozhovory

Umelá inteligencia v zdravotníctve: postrach alebo príležitosť?

Umelá inteligencia a strojové učenie sú jednou z najsľubnejších oblastí vo svete informačných technológií. Vďaka komplexnej architektúre neurónových sietí a schopnosti spracovávať obrovské množstvo dát sa dá umelá inteligencia uplatniť (a už sa aj používa) v rôznych sférach ľudského života pri plnení úloh, ktoré boli predtým považované za výsadu ľudí. A čo zdravotníctvo? Ako sa tam vyvíja a aplikuje umelá inteligencia? O tom sme sa v exkluzívnom rozhovore porozprávali s Katarínou Mayer, výskumníčkou strojového učenia vo firme ESET, a so Zuzanou Rennerovou, prednostkou Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH.

ATP Journal - MEDIAINFO 2023