Konferencia Robotika
Konferencia Robotika

Prehľadové články


Tvorba digitálneho dvojčaťa výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0

12.4.2017
Tvorba digitálneho dvojčaťa výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0

Digitálne dvojča je jedinečný projekt vytvorený v úzkej spolupráci spoločnosti SOVA Digital s Ústavom automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (ÚAMAI) na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a s podporou spoločnosti SIEMENS. Projekt je technologickým konceptom zameraný na priebežnú optimalizáciu výrobných procesov, proaktívnu údržbu a kontinuálne spracúvanie procesných údajov vo forme konceptu dátových úložísk (Big Data). Tento projekt je základom vytváraného pracoviska na pôde ÚAMAI na podporu konceptu Industry 4.0. pre potreby priemyslu na Slovensku. Jeho základná orientácia je na podporu už existujúcich štruktúr v rámci automobilového priemyslu a na ich čo najefektívnejšie využitie na základe konceptu digitálneho dvojčaťa.

Výskumné aktivity zamerané na budovanie platformy pre Priemysel 4.0

12.4.2017
Výskumné aktivity zamerané na budovanie platformy pre Priemysel 4.0

Problematika výskumu a vývoja technologickej platformy pre Priemysel 4.0 je aktuálnou úlohou priemyslu, univerzít a nakoniec aj celej infraštruktúry hospodárstva štátu. V článku si všímame, ako na výzvy Priemyslu 4.0 reaguje slovenský a český priemyselný a výskumný potenciál a aké experimentálne priemyselné základne na overovanie nových technológií vznikajú vo vyspelých krajinách EÚ.

Ako sa v skutočnosti vyberajú priemyselné zbernice

20.3.2017
Ako sa v skutočnosti vyberajú priemyselné zbernice

Či už si to uvedomujeme alebo nie, komunikačná sieť je najdôležitejšou technologickou súčasťou riadiaceho systému stroja. Sieť v zásade určuje architektúru riadiaceho systému: pomerne malá sieť vyžaduje uzavreté riadiace slučky na strane decentralizovaných zariadení, zatiaľ čo veľmi výkonná komunikačná sieť dáva projektantom možnosť voľby využiť centralizovanú alebo decentralizovanú architektúru. Navyše pri sieti, ktorá je veľmi rozšírená, možno vyberať komponenty od mnohých výrobcov, pričom pri sieti zameranej na jedinú automatizačnú platformu sú produkty tretích strán buď úplne nedostupné, alebo podporované konfiguračnými nástrojmi.

Porovnávali sme bezpečnosť v IT vs. OT. Ktoré z nich je výhodnejšie?

20.3.2017
Porovnávali sme bezpečnosť v IT vs. OT. Ktoré z nich je výhodnejšie?

Oblasť bezpečnosti v sieťach používaných na úrovni prevádzkových technológií (OT) a v internete vecí (IoT) je relatívne novou disciplínou, na ktorú výrobcovia sieťových zariadení v súčasnosti kladú väčší dôraz. Porovnali sme obe verzie zamerané na bezpečnosť v OT a IoT.

Investícia do kvalitnej WLAN sa v priemysle vyplatí

29.1.2017
Investícia do kvalitnej WLAN sa v priemysle vyplatí

Používanie smart zariadení na strojných zariadeniach ako sú tablety, smartfóny alebo dátové okuliare prináša celý rad výhod. Z tohto dôvodu ponúka pre túto oblasť čoraz viac výrobcov strojov zodpovedajúce riešenia. Čo je však potrebné zohľadniť pri výbere prístupových bodov?

Nestraťte kontrolu nad vašimi automatizačnými systémami

29.1.2017
Nestraťte kontrolu nad vašimi automatizačnými systémami

Výrobné podniky budúcnosti budú potrebovať pokročilé technológie na ochranu obvodov, aby sa podarilo udržať prepojenie všetkého so všetkým. Výsledkom prvej priemyselnej revolúcie bol prechod od výroby vecí pomocou ľudskej alebo zvieracej sily k výrobe pomocou strojov využívajúcich silu vody a pary. Druhá priemyselná revolúcia priniesla hromadnú výrobu tovarov s využitím elektrickej energie; tretia bola charakterizovaná využitím počítačov s cieľom automatizovať výrobné procesy. Štvrtá priemyselná revolúcia naznačuje prechod od „nemých“ strojov (t. j. montážnych liniek, samostatných automatizovaných lakovacích či zváracích pracovísk) k niečomu inteligentnejšiemu a samokonfigurovateľnému. Tieto zariadenia už budú obsahovať snímače, procesory a čo je ešte dôležitejšie, budú prostredníctvom priemyselného internetu vecí (IIoT) prepojené nielen medzi sebou, ale aj s riadiacim centrom celej prevádzky. Cieľom štvrtej priemyselnej revolúcie, označovanej aj Priemysel 4.0, je vyrábať účinnejšie, cenovo efektívnejšie a flexibilnejšie a zákazníkom dodávať lepšie produkty v kratšom čase.

MES fungujúci ako po masle

21.11.2016
MES fungujúci ako po masle

Priemyselné prevádzky váhajúce nad implementáciou MESsi často kladú otázku, čo treba urobiť, aby všetko išloako po masle. Nie je totiž nič výnimočné, že veľké IT projekty sa napriek najdôslednejšiemu plánovaniu zadrhnú alebo dokonca úplne stroskotajú. Odpovede mnohých poradenských spoločností týkajúce sa osvedčených postupov, projektovej zložitosti, manažmentu a prehľaduv procese poskytujú pritom pomerne dobrú orientáciu.Žiaľ, tieto rady len zriedka idú do relevantných detailov.

Nastroj pro modelování řízení technologických procesů

07.10.2016
Nastroj pro modelování řízení technologických procesů

Příspěvek pojednává o variabilním multifunkčním simulačním nástroji, který umožňuje návrh a sestavení modelů technologických procesů externě řízených různými typy reálných regulátorů a vizualizaci jejich chování. Umožňuje tak ověření správného nastavení reálných regulátorů modelů reálných technologických procesů. Nástroj představuje nový a kreativní koncept pro porozumění řízení technologických procesů zejména ve výuce. Sestavený model konkrétního technologického procesu s vizualizací je řízen prostřednictvím zvoleného typu regulátoru (např. PID, ON/OFF, PLC či fuzzy regulátoru) připojeného k PC. V příspěvku je demonstrována konkrétní úloha realizovaná v praxi, totiž fuzzy logické řízení synchronizace pohybu dvou pásových dopravníků v balicí lince. Díky vizualizaci procesu lze snadno usoudit, zda je připojený regulátor nastaven správně či nikoli, případně i řešit dílčí kolizní situace v procesu. Tento simulační nástroj se ukázal být rovněž velmi účelnou pomůckou při výuce řídicích systémů na ČVUT v Praze.

Lehké roboty jako pomocníci při výrobě

07.10.2016
Lehké roboty jako pomocníci při výrobě

Podniky z výrobního sektoru musí své výrobní metody průběžně upravovat, aby byly stále flexibilnější. Mimo jiné i kvůli nepředvídatelným změnám na trhu a kolísavé poptávce. V posledních letech jsou navíc firmy stále silněji konfrontovány s další výzvou: S demografickými změnami a souvisejícím nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Chtějí-li firmy zůstat konkurenceschopné, je důležité podporovat loajalitu mezi zkušenými a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. K povinnostem zaměstnavatelů navíc přibývá i starost o zdravotní stav zaměstnanců – fyzicky náročné činnosti nesmí mít negativní vliv na jejich zdraví. V době „Průmyslu 4.0“ je dávno jasné, že moderní výrobní metody mohou přispět velkým dílem. Ve středu zájmu stojí již dnes spolupráce mezi lidmi a roboty. Lehké roboty mohou lidem ulehčit neergonomické a monotónní úkoly a přímo s nimi pracovat jako pomocníci při výrobě.

Analýza spôsobov podpory výroby elektriny z OZE v EÚ a jej vplyv na cenu elektriny (1)

19.9.2016
Analýza spôsobov podpory výroby elektriny z OZE v EÚ a jej vplyv na cenu elektriny (1)

Podpora elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie je základnou prioritou Európskej únie z dôvodu bezpečnosti a diverzifikácie zásobovania elektrinou, ochrany životného prostredia, udržateľného rozvoja, ako aj preto, že využívanie takto vyrobenej elektriny predstavuje dôležitú časť opatrení potrebných na splnenie Kjótskeho protokolu. Článok sa venuje možnostiam podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, následne konkrétnym spôsobom podpory vo vybraných členských štátoch Európskej únie a porovnaniu výkupných cien v uvedených krajinách pri využívaní slnečnej energie, vodnej energie a bioplynu.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>
RS COMPONENTS
Reklama

Sme viac ako európsky štandard

Bol by som nerád, keby názov vyznel akokoľvek nacionalisticky alebo naduto, ale jedno je isté. Technické riešenia, ktoré na Slovensku...
Anton Gérer

Digitálny démon je farebný

Ako chlapec som s nadšením čítal fantastické romány. Nielen J. Verneho. Bolo to pre mňa vzrušujúcejšie ako detektívky. Neskôr som razil...
Peter Magvaši

Čo znamená robotika pre malé a stredné podniky?

V roku 2013 vydala organizácia euRobotics dokument mapujúci zameranie robotiky v Európe pre roky 2014-2020. Jedným z cieľov tohto dokumentu...
doc. Ing. František Duchoň, PhD.
MSV Nitra 2017
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5
Podujatia na deň 5.4.2017
Konferencia EtherCAT: Real-time priemyselný Ethernet, Bratislava

05.4.2017, 09:00 - 05.4.2017, 16:00

Konferencia ELEKTROKONTAKT 2017, Banská Bystrica

05.4.2017, 08:00 - 05.4.2017, 16:00

6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
Podujatia na deň 20.4.2017
Energetický manažment 2017, Tatranská Lomnica

20.4.2017, 10:00 - 21.4.2017

21
Podujatia na deň 21.4.2017
Energetický manažment 2017, Tatranská Lomnica

20.4.2017, 10:00 - 21.4.2017

22 23
24 25 26 27 28 29 30
RSS | iCal