Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Prehľadové články


Ako postupovať pri ochrane pred zásahom blesku po zrušení noriem STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 34 1398?

23.8.2017
Ako postupovať pri ochrane pred zásahom blesku po zrušení noriem STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 34 1398?

Ochrana pred zásahom blesku a prepätia do objektov patrí medzi dôležité ochrany z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia a majetku. V poslednom období rastie jej význam vzhľadom na to, že súčasné elektronické zariadenia sú citlivé na pôsobenie atmosférického aj spínacieho prepätia, preto ich treba chrániť. Takáto ochrana nie je jednoduchá ani lacná a vyžaduje patričné vedomosti a skúsenosti človeka, ktorý ju navrhuje a realizuje. Len tak možno docieliť požadovanú ochranu a zabezpečiť objekt pred zásahom blesku a prepätia. Ochrana pred atmosférickým prepätím vyžaduje, aby mal objekt vonkajšiu aj vnútornú ochranu. Vonkajšia ochrana pozostáva zo zachytávacieho zariadenia, zvodov a z uzemnenia. Vnútornú ochranu tvorí dôsledné pospájanie (ekvipotencialita objektu) a inštalácia prepäťových jednotiek v objekte budovy. Povinnosť inštalovať v objekte bleskozvodnú ochranu udáva § 38 vyhlášky MŽP č.532/2002 Z. z. Povinnosť inštalovať v objekte prepäťové ochrany udáva norma STN 33 2000-1: 2009.

Ako začať s robotickou automatizáciou

23.8.2017
Ako začať s robotickou automatizáciou

tručný návod vám predstaví jednoduché prvotné kroky vedúce k automatizácii výrobných procesov pomocou robotov.

Ochráňte svoju priemyselnú bezdrôtovú sieť

22.8.2017
Ochráňte svoju priemyselnú bezdrôtovú sieť

Pri implementácii zabezpečenej a spoľahlivej bezdrôtovej siete pre najdôležitejšie aplikácie sa riaďte týmito osvedčenými bezpečnostnými postupmi vychádzajúcimi z noriem. Príchod informačného veku do výroby je významný nielen tým, k akým údajom získate prístup vo svojich výrobných procesoch.

Aký je rozdiel medzi okrúhlymi a plochými káblami?

25.7.2017

Pri návrhu elektronického systému sú káble často poslednou špecifikovanou položkou. Keďže sa očakáva, že ideálny káblový systém bude spoľahlivo pracovať počas celej životnosti zariadenia, je dôležité vyvinúť systém káblov tak, aby bol trvácny a mal schopnosť udržať správnu integritu signálov.

Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov (2)

25.7.2017

V prvej časti seriálu sme uviedli krátku charakteristiku dôležitosti a funkcie bezpečnostných opatrení, bol opísaný životný cyklus takéhoto bezpečnostného systému a vysvetlili sme základný rozdiel medzi jeho spoľahlivostnými a bezpečnostnými vlastnosťami. V závere prvej časti sme tiež upozornili na dôležitosť komunikačnej bezpečnosti a problémy súvisiace s hodnotením softvéru.

Označovanie v odbore automatická regulácia

20.7.2017

Príspevok je venovaný návrhu základného označovania, grafických značiek, skratiek a delenia dynamických členov. Uvádzame označovanie najdôležitejších veličín a signálov používaných v automatickej regulácii. Navrhované označovanie uvažuje súčasné zvyklosti pri písaní odborných textov na väčšine pracovísk, ktoré sa zaoberajú automatizáciou.

Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov (1)

13.6.2017
Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov (1)

Mnoho ľudských aktivít je spojených s určitým rizikom. Napríklad pri obsluhe rôznych strojov alebo pri riadení priemyselných procesov môže dôjsť k nežiaducej udalosti, ktorá môže mať za následok úraz osôb, značné materiálne škody, škody na životnom prostredí alebo iné neželané následky. Na vylúčenie (zníženie) výskytu týchto nežiaducich udalostí alebo obmedzenie ich následkov možno použiť rôzne bezpečnostné opatrenia. Požiadavky na tieto opatrenia, ich realizácia a hodnotenie ich kvality vždy boli a aj sú závislé od existujúcej technológie, poznatkov a názorov, ale aj od danej aplikačnej oblasti.

Inteligentný prístup k analytikám pre prevádzkových technikov

13.6.2017
Inteligentný prístup k analytikám pre prevádzkových technikov

V dnešnej dobe informačných technológií sa údaje nachádzajú všade. Ako môžeme zlepšiť efektívnosť a usporiadať tieto údaje do ziskových „zlatých tehličiek“? Manažéri prevádzok a podnikov dostávajú každý deň množstvo štruktúrovaných aj neštruktúrovaných údajov. V tomto článku ukážeme, ako možno rýchlo sprístupniť informácie a bez veľkých nákladov zvýšiť výkon.
Historizačné moduly sú zásobníky údajov z rôznych systémov a predstavujú dobrý zdroj na tvorbu pokročilých analýz. Avšak nástroje na zaznamenávanie histórie procesov nie sú ideálne na zautomatizovanie tvorby analýz alebo vyhľadávania. Sú optimalizované na „zápis“ a nie na „čítanie/analýzy“. Nachádzanie historicky podobných udalostí a vytváranie súvislostí v rámci sledovaných procesov je často časovo náročná a zložitá úloha.

Úvod do ISO/TS 15066

16.5.2017
Úvod do ISO/TS 15066

Prvá celosvetovo prvá špecifikácia zaoberajúca sa bezpečnostnými požiadavkami na kolaboratívne robotické aplikácie ISO/TS 15066 je konečne tu. Pre komisiu ISO zloženú z členov z 24 členských krajín vrátane zástupcov vedúcich výrobcov kolaboratívnych robotov to bola od roku 2010 dlhá cesta.

Tvorba digitálneho dvojčaťa výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0

12.4.2017
Tvorba digitálneho dvojčaťa výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0

Digitálne dvojča je jedinečný projekt vytvorený v úzkej spolupráci spoločnosti SOVA Digital s Ústavom automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (ÚAMAI) na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a s podporou spoločnosti SIEMENS. Projekt je technologickým konceptom zameraný na priebežnú optimalizáciu výrobných procesov, proaktívnu údržbu a kontinuálne spracúvanie procesných údajov vo forme konceptu dátových úložísk (Big Data). Tento projekt je základom vytváraného pracoviska na pôde ÚAMAI na podporu konceptu Industry 4.0. pre potreby priemyslu na Slovensku. Jeho základná orientácia je na podporu už existujúcich štruktúr v rámci automobilového priemyslu a na ich čo najefektívnejšie využitie na základe konceptu digitálneho dvojčaťa.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Rozpoznať podstatu, eliminovať zvyšok

Zdá sa, že žijeme vo svete, ktorý preferuje mať čoraz viac – zákazníkov, objednávok, peňazí, zážitkov, úspechu a šťastia. Keď máme čoraz...
Ján Košturiak

Spoľahlivosť a údržba

Celková efektívnosť zariadenia. Správa a riadenie podnikových aktív. Údržba strojov a zariadení. Spoľahlivosť. A mohol by som vymenovať...
Anton Gérer

WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky

Nedávne útoky ransomvéru WannaCry/WannaCrypt zaplnili prvé stránky novín aj titulky sociálnych médií. Ich rozsiahly dosah a rýchle...
Sid Snitkin
CEE Automotive Supply Chain 2017, Žilina
Údržba v automobilovom priemysle 2017
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
RSS | iCal

Videá