Analýza trhu - Priemysel 4.0
Praktický sprievodca priemyselnou robotikou

Prehľadové články


Sedem krokov ako optimalizovať paletizačnú bunku s duálnym uchopovačom

06.10.2017
Sedem krokov ako optimalizovať paletizačnú bunku s duálnym uchopovačom

Paletizácia je ideálna aplikácia pre duálne uchopovače. Je však dôležité kvantifikovať zlepšenie výkonu nasadením druhého uchopovača, aby bolo jasné, že investícia má zmysel. Tento článok popisuje, ako vypočítať čas, o ktorý sa skráti proces paletizácie pri nasadení duálneho uchopovača.

Pripojiteľnosť – požiadavky návrhu pre náročné prostredia (1)

06.10.2017
Pripojiteľnosť – požiadavky návrhu pre náročné prostredia (1)

Presun rôznych priemyselných zariadení na miesta s extrémnymi podmienkami, kde sa trvale alebo dočasne využívajú, ich vystavuje rôznym vplyvom – širokému spektru teploty, UV žiareniu či trvalým vibráciám pri prevoze.

Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov (4)

20.9.2017
Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov (4)

V predchádzajúcej časti sme sa venovali návrhu SIS. Poukázali sme na vplyv HFT na požadovanú SIL, vysvetlili sme vzťahy medzi rôznymi typmi softvérov (firmvér, aplikačný softvér a obslužný softvér) podieľajúcimi sa na realizácii SIF a pripomenuli sme nutnosť zaoberať sa aj reakčným časom SIF.

Aplikácie vzdialene ovládanej robotiky v inteligentnom priestore (1)

20.9.2017
Aplikácie vzdialene ovládanej robotiky v inteligentnom priestore (1)

Kým koncept internetu vecí (IoT) preniká do priemyslu aj do našich každodenných životov, využitie z neho vznikajúcich technológií a možností sa stáva čoraz výhodnejšie. V tomto článku sa venujeme možnosti kombinácie dát a služieb IoT so vzdialene ovládanou robotikou použitím konceptu inteligentného priestoru (IS). Okrem toho poskytneme prehľad požiadaviek na infraštruktúru a opíšeme náš vlastný návrh IS spolu s možnými aplikáciami takéhoto prístupu.

Potenciál využitia dronov v priemysle

20.9.2017
Potenciál využitia dronov v priemysle

Väčšina ľudí asi pozná veľké vojenské drony, napr. Reaper, alebo drony s kamerami, napr. DJI Phantom. Avšak v súčasnosti sa už nepoužívajú len na vojenské účely či filmovanie sesternicinej svadby. Napriek tomu, že drony stále ešte prechádzajú vývojom, začínajú sa čoraz masívnejšie presadzovať aj v niektorých priemyselných odvetviach a aplikáciách. Doterajšie použitie dronov bolo limitované vysokou obstarávacou cenou a technickými obmedzeniami. Ceny poklesli, technologické výzvy sa riešia čoraz rýchlejšie, ale je tu ešte legislatíva. To je kapitola sama o sebe, napr. na Slovensku si prakticky nikto bez príslušných papierov, povolení a zaplatených poplatkov, ktoré definuje Ministerstvo obrany SR a Dopravný úrad v súlade s platnou legislatívou (najmä tzv. letecký zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve), s dronom vybaveným kamerou nezalieta [1], [2]. Na spresnenie – tento stav platí pre súkromné osoby, právnické osoby pri splnení príslušných podmienok môžu drony využívať na lietanie aj s kamerou. Cieľom tohto príspevku však nie je polemika o legislatíve, ale inšpirácia o možnom využití dronov v iných ako civilných aplikáciách.

Ako postupovať pri ochrane pred zásahom blesku po zrušení noriem STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 34 1398?

23.8.2017
Ako postupovať pri ochrane pred zásahom blesku po zrušení noriem STN 34 1390, STN 34 1391 a STN 34 1398?

Ochrana pred zásahom blesku a prepätia do objektov patrí medzi dôležité ochrany z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia a majetku. V poslednom období rastie jej význam vzhľadom na to, že súčasné elektronické zariadenia sú citlivé na pôsobenie atmosférického aj spínacieho prepätia, preto ich treba chrániť. Takáto ochrana nie je jednoduchá ani lacná a vyžaduje patričné vedomosti a skúsenosti človeka, ktorý ju navrhuje a realizuje. Len tak možno docieliť požadovanú ochranu a zabezpečiť objekt pred zásahom blesku a prepätia. Ochrana pred atmosférickým prepätím vyžaduje, aby mal objekt vonkajšiu aj vnútornú ochranu. Vonkajšia ochrana pozostáva zo zachytávacieho zariadenia, zvodov a z uzemnenia. Vnútornú ochranu tvorí dôsledné pospájanie (ekvipotencialita objektu) a inštalácia prepäťových jednotiek v objekte budovy. Povinnosť inštalovať v objekte bleskozvodnú ochranu udáva § 38 vyhlášky MŽP č.532/2002 Z. z. Povinnosť inštalovať v objekte prepäťové ochrany udáva norma STN 33 2000-1: 2009.

Ako začať s robotickou automatizáciou

23.8.2017
Ako začať s robotickou automatizáciou

tručný návod vám predstaví jednoduché prvotné kroky vedúce k automatizácii výrobných procesov pomocou robotov.

Ochráňte svoju priemyselnú bezdrôtovú sieť

22.8.2017
Ochráňte svoju priemyselnú bezdrôtovú sieť

Pri implementácii zabezpečenej a spoľahlivej bezdrôtovej siete pre najdôležitejšie aplikácie sa riaďte týmito osvedčenými bezpečnostnými postupmi vychádzajúcimi z noriem. Príchod informačného veku do výroby je významný nielen tým, k akým údajom získate prístup vo svojich výrobných procesoch.

Aký je rozdiel medzi okrúhlymi a plochými káblami?

25.7.2017

Pri návrhu elektronického systému sú káble často poslednou špecifikovanou položkou. Keďže sa očakáva, že ideálny káblový systém bude spoľahlivo pracovať počas celej životnosti zariadenia, je dôležité vyvinúť systém káblov tak, aby bol trvácny a mal schopnosť udržať správnu integritu signálov.

Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov (2)

25.7.2017

V prvej časti seriálu sme uviedli krátku charakteristiku dôležitosti a funkcie bezpečnostných opatrení, bol opísaný životný cyklus takéhoto bezpečnostného systému a vysvetlili sme základný rozdiel medzi jeho spoľahlivostnými a bezpečnostnými vlastnosťami. V závere prvej časti sme tiež upozornili na dôležitosť komunikačnej bezpečnosti a problémy súvisiace s hodnotením softvéru.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (2. časť)

Od revízneho technika sa žiada preukázať bezpečný stav elektrickej inštalácie s rezultátom, že elektrická inštalácia bola vyhotovená podľa...
Ján Meravý

Energetika nie je výnimkou, ak ide o kybernetickú bezpečnosť

Nastupujúcej digitalizácii priemyslu sa nevyhne ani sektor energetiky. Jednou z hlavných výziev tohto nového trendu je zaručiť adekvátnu...
Anton Gérer

Zdravý rozum

Veľa sa diskutuje o zdravom sedliackom rozume a jeho nedostatku na rôznych miestach. Pojem zdravý rozum (lat. sensus communis, angl. common...
Ján Košturiak
CEE Automotive Supply Chain 2017, Žilina
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3
Podujatia na deň 3.10.2017
DIS 2017 - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, Košice

03.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 11:30

FlexThink - seminár, Senec

03.10.2017, 08:30 - 03.10.2017, 14:00

4
Podujatia na deň 4.10.2017
DIS 2017 - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky, Košice

03.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 11:30

eWON SCADA PROMOTIC - workshop, Senec

04.10.2017, 09:00 - 04.10.2017, 14:30

5 6 7 8
9
Podujatia na deň 9.10.2017
MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

10
Podujatia na deň 10.10.2017
MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

11
Podujatia na deň 11.10.2017
Národné fórum produktivity 2017, Žilina

11.10.2017 - 12.10.2017

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

12
Podujatia na deň 12.10.2017
ENERGOFÓRUM 2017, Jasná

12.10.2017, 08:30 - 13.10.2017, 14:00

Národné fórum produktivity 2017, Žilina

11.10.2017 - 12.10.2017

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

13
Podujatia na deň 13.10.2017
ENERGOFÓRUM 2017, Jasná

12.10.2017, 08:30 - 13.10.2017, 14:00

MSV 2017, Brno

09.10.2017 - 13.10.2017

14 15
16 17
Podujatia na deň 17.10.2017
Eaton Tour 2017, Trenčín

17.10.2017, 08:30 - 17.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

Špičková údržba v automobilovom priemysle 2017, Nitra

17.10.2017, 08:00 - 17.10.2017, 16:30

18
Podujatia na deň 18.10.2017
Eaton Tour 2017, Košice

18.10.2017, 08:30 - 18.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

19
Podujatia na deň 19.10.2017
Elektrotechnická konferencia ELKON 2017, Bešeňová

19.10.2017 - 20.10.2017

Eaton Tour 2017, Banská Bystrica

19.10.2017, 08:30 - 19.10.2017, 13:30

VIII. PROJEKTANTI, Nízke Tatry

17.10.2017, 08:00 - 19.10.2017, 16:00

20
Podujatia na deň 20.10.2017
Elektrotechnická konferencia ELKON 2017, Bešeňová

19.10.2017 - 20.10.2017

21 22
23 24
Podujatia na deň 24.10.2017
Beckhoff roadshow 2017: Novinky a aplikácie

24.10.2017, 12:30 - 24.10.2017, 18:00

25
Podujatia na deň 25.10.2017
Výrobný manažment 2017, Žilina

25.10.2017 - 26.10.2017

26
Podujatia na deň 26.10.2017
Výrobný manažment 2017, Žilina

25.10.2017 - 26.10.2017

27 28 29
30 31  
RSS | iCal

Videá