Prehľadové články


Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov (1)

13.6.2017
Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov (1)

Mnoho ľudských aktivít je spojených s určitým rizikom. Napríklad pri obsluhe rôznych strojov alebo pri riadení priemyselných procesov môže dôjsť k nežiaducej udalosti, ktorá môže mať za následok úraz osôb, značné materiálne škody, škody na životnom prostredí alebo iné neželané následky. Na vylúčenie (zníženie) výskytu týchto nežiaducich udalostí alebo obmedzenie ich následkov možno použiť rôzne bezpečnostné opatrenia. Požiadavky na tieto opatrenia, ich realizácia a hodnotenie ich kvality vždy boli a aj sú závislé od existujúcej technológie, poznatkov a názorov, ale aj od danej aplikačnej oblasti.

Inteligentný prístup k analytikám pre prevádzkových technikov

13.6.2017
Inteligentný prístup k analytikám pre prevádzkových technikov

V dnešnej dobe informačných technológií sa údaje nachádzajú všade. Ako môžeme zlepšiť efektívnosť a usporiadať tieto údaje do ziskových „zlatých tehličiek“? Manažéri prevádzok a podnikov dostávajú každý deň množstvo štruktúrovaných aj neštruktúrovaných údajov. V tomto článku ukážeme, ako možno rýchlo sprístupniť informácie a bez veľkých nákladov zvýšiť výkon.
Historizačné moduly sú zásobníky údajov z rôznych systémov a predstavujú dobrý zdroj na tvorbu pokročilých analýz. Avšak nástroje na zaznamenávanie histórie procesov nie sú ideálne na zautomatizovanie tvorby analýz alebo vyhľadávania. Sú optimalizované na „zápis“ a nie na „čítanie/analýzy“. Nachádzanie historicky podobných udalostí a vytváranie súvislostí v rámci sledovaných procesov je často časovo náročná a zložitá úloha.

Úvod do ISO/TS 15066

16.5.2017
Úvod do ISO/TS 15066

Prvá celosvetovo prvá špecifikácia zaoberajúca sa bezpečnostnými požiadavkami na kolaboratívne robotické aplikácie ISO/TS 15066 je konečne tu. Pre komisiu ISO zloženú z členov z 24 členských krajín vrátane zástupcov vedúcich výrobcov kolaboratívnych robotov to bola od roku 2010 dlhá cesta.

Tvorba digitálneho dvojčaťa výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0

12.4.2017
Tvorba digitálneho dvojčaťa výrobnej linky v rámci konceptu Industry 4.0

Digitálne dvojča je jedinečný projekt vytvorený v úzkej spolupráci spoločnosti SOVA Digital s Ústavom automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (ÚAMAI) na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a s podporou spoločnosti SIEMENS. Projekt je technologickým konceptom zameraný na priebežnú optimalizáciu výrobných procesov, proaktívnu údržbu a kontinuálne spracúvanie procesných údajov vo forme konceptu dátových úložísk (Big Data). Tento projekt je základom vytváraného pracoviska na pôde ÚAMAI na podporu konceptu Industry 4.0. pre potreby priemyslu na Slovensku. Jeho základná orientácia je na podporu už existujúcich štruktúr v rámci automobilového priemyslu a na ich čo najefektívnejšie využitie na základe konceptu digitálneho dvojčaťa.

Výskumné aktivity zamerané na budovanie platformy pre Priemysel 4.0

12.4.2017
Výskumné aktivity zamerané na budovanie platformy pre Priemysel 4.0

Problematika výskumu a vývoja technologickej platformy pre Priemysel 4.0 je aktuálnou úlohou priemyslu, univerzít a nakoniec aj celej infraštruktúry hospodárstva štátu. V článku si všímame, ako na výzvy Priemyslu 4.0 reaguje slovenský a český priemyselný a výskumný potenciál a aké experimentálne priemyselné základne na overovanie nových technológií vznikajú vo vyspelých krajinách EÚ.

Ako sa v skutočnosti vyberajú priemyselné zbernice

20.3.2017
Ako sa v skutočnosti vyberajú priemyselné zbernice

Či už si to uvedomujeme alebo nie, komunikačná sieť je najdôležitejšou technologickou súčasťou riadiaceho systému stroja. Sieť v zásade určuje architektúru riadiaceho systému: pomerne malá sieť vyžaduje uzavreté riadiace slučky na strane decentralizovaných zariadení, zatiaľ čo veľmi výkonná komunikačná sieť dáva projektantom možnosť voľby využiť centralizovanú alebo decentralizovanú architektúru. Navyše pri sieti, ktorá je veľmi rozšírená, možno vyberať komponenty od mnohých výrobcov, pričom pri sieti zameranej na jedinú automatizačnú platformu sú produkty tretích strán buď úplne nedostupné, alebo podporované konfiguračnými nástrojmi.

Porovnávali sme bezpečnosť v IT vs. OT. Ktoré z nich je výhodnejšie?

20.3.2017
Porovnávali sme bezpečnosť v IT vs. OT. Ktoré z nich je výhodnejšie?

Oblasť bezpečnosti v sieťach používaných na úrovni prevádzkových technológií (OT) a v internete vecí (IoT) je relatívne novou disciplínou, na ktorú výrobcovia sieťových zariadení v súčasnosti kladú väčší dôraz. Porovnali sme obe verzie zamerané na bezpečnosť v OT a IoT.

Investícia do kvalitnej WLAN sa v priemysle vyplatí

29.1.2017
Investícia do kvalitnej WLAN sa v priemysle vyplatí

Používanie smart zariadení na strojných zariadeniach ako sú tablety, smartfóny alebo dátové okuliare prináša celý rad výhod. Z tohto dôvodu ponúka pre túto oblasť čoraz viac výrobcov strojov zodpovedajúce riešenia. Čo je však potrebné zohľadniť pri výbere prístupových bodov?

Nestraťte kontrolu nad vašimi automatizačnými systémami

29.1.2017
Nestraťte kontrolu nad vašimi automatizačnými systémami

Výrobné podniky budúcnosti budú potrebovať pokročilé technológie na ochranu obvodov, aby sa podarilo udržať prepojenie všetkého so všetkým. Výsledkom prvej priemyselnej revolúcie bol prechod od výroby vecí pomocou ľudskej alebo zvieracej sily k výrobe pomocou strojov využívajúcich silu vody a pary. Druhá priemyselná revolúcia priniesla hromadnú výrobu tovarov s využitím elektrickej energie; tretia bola charakterizovaná využitím počítačov s cieľom automatizovať výrobné procesy. Štvrtá priemyselná revolúcia naznačuje prechod od „nemých“ strojov (t. j. montážnych liniek, samostatných automatizovaných lakovacích či zváracích pracovísk) k niečomu inteligentnejšiemu a samokonfigurovateľnému. Tieto zariadenia už budú obsahovať snímače, procesory a čo je ešte dôležitejšie, budú prostredníctvom priemyselného internetu vecí (IIoT) prepojené nielen medzi sebou, ale aj s riadiacim centrom celej prevádzky. Cieľom štvrtej priemyselnej revolúcie, označovanej aj Priemysel 4.0, je vyrábať účinnejšie, cenovo efektívnejšie a flexibilnejšie a zákazníkom dodávať lepšie produkty v kratšom čase.

MES fungujúci ako po masle

21.11.2016
MES fungujúci ako po masle

Priemyselné prevádzky váhajúce nad implementáciou MESsi často kladú otázku, čo treba urobiť, aby všetko išloako po masle. Nie je totiž nič výnimočné, že veľké IT projekty sa napriek najdôslednejšiemu plánovaniu zadrhnú alebo dokonca úplne stroskotajú. Odpovede mnohých poradenských spoločností týkajúce sa osvedčených postupov, projektovej zložitosti, manažmentu a prehľaduv procese poskytujú pritom pomerne dobrú orientáciu.Žiaľ, tieto rady len zriedka idú do relevantných detailov.

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Dobytie Mesiaca a inžinierska práca

Nedávno som v kruhu múdrych a uznávaných slovenských vedcov začul poznámku: „To nie je vedecká práca, to je iba inžinierska činnosť.“...
Peter Magvaši

Čím skôr začnete, tým lepšie

Ransomware je typ zákerného softvéru, ktorý po infikovaní počítača zablokuje prístup k niektorým alebo všetkým súborom až do chvíle, kým...
Anton Gérer

Integrácia alebo čo do čoho integrovať

Ešte donedávna som bol odporcom myšlienky integrácie útvarov „prevádzkových technológií“ (OT – Operational Technologies, ICS – Industrial...
Dušan Dobrucký
Údržba v automobilovom priemysle 2017
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2017 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6
Podujatia na deň 6.6.2017
Konferencia ELTECH SK 2017, Vysoké Tatry

06.6.2017 - 08.6.2017

RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’17, Štrbské Pleso

06.6.2017 - 09.6.2017

7 8
Podujatia na deň 8.6.2017
Konferencia ELTECH SK 2017, Vysoké Tatry

06.6.2017 - 08.6.2017

RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’17, Štrbské Pleso

06.6.2017 - 09.6.2017

9
Podujatia na deň 9.6.2017
RIADENIE PROCESOV – PROCESS CONTROL ’17, Štrbské Pleso

06.6.2017 - 09.6.2017

10 11
12
Podujatia na deň 12.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

12.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 14:00

13
Podujatia na deň 13.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

12.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 14:00

14
Podujatia na deň 14.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

12.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 14:00

Digitálny podnik 2017, Žilina

14.6.2017, 08:00 - 15.6.2017, 15:00

15
Podujatia na deň 15.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

12.6.2017, 8:00 - 15.6.2017, 14:00

Digitálny podnik 2017, Žilina

14.6.2017, 08:00 - 15.6.2017, 15:00

16 17 18
19
Podujatia na deň 19.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

20
Podujatia na deň 20.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

21
Podujatia na deň 21.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

22
Podujatia na deň 22.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

23
Podujatia na deň 23.6.2017
OBO WORKSHOP 2017, Pezinok

19.6.2017, 08:00 - 23.6.2017, 14:00

24 25
26 27 28 29 30  
RSS | iCal

Videá