Rok 2006

Rok 2006

AT&P journal 1/2006

Automobilový priemysel a jeho dodávatelia

Priemyselné PC

 

ISSN 1335-2237 (tlačená verzia)

ISSN 1336-233X (on-line verzia)